oxfamimage

Gehoord te worden

De 5 rechten

 
 

Het recht om gehoord te worden

Eerbiediging van de volkerenrechten

Alle volkeren hebben het recht op zelfbeschikking en moeten zich kunnen organiseren in soevereine staten, die autonoom en zonder inmenging een eigen nationale politiek kunnen voeren. Deze staten werken een eigen wetgeving uit en controleren de economische en financile machten in functie van de belangen van de meerderheid van hun bevolking. Deze staten maken deel uit van regionale en internationale politieke en economische instellingen en samenwerkingsverbanden.

Iedereen heeft recht op participatie en overleg

Iedereen heeft het recht om deel te nemen aan de politieke besluitvorming, zeker als het gaat om het ontwikkelingsbeleid. Lokale, nationale, regionale en internationale instellingen lijden nog steeds aan een gebrek aan democratie. De economische en sociale machtsverhoudingen bepalen maar al te vaak het beleid. De democratische deelneming aan een duurzaam ontwikkelingsbeleid moet voor iedereen worden verzekerd. De soevereiniteit van de staten om een eigen beleid te bepalen moet verankerd worden in het bestaande internationaal recht. Het overleg tussen maatschappelijke bewegingen en de overheidsinstanties moet worden bevorderd. Het recht op participatie en overleg is een onmisbare voorwaarde opdat iedereen van zijn fundamentele rechten kan genieten.

 

Voorbeelden