oxfamimage

Oxfam?

Alles over Oxfam

Miljoenen mensen in de wereld worden geconfronteerd met armoede en uitsluiting omdat hun rechten niet gerespecteerd worden. Oxfam doet er iets aan, samen met haar partners in het Zuiden en met talloze vrijwilligers, schenkers en sympathisanten in het Noorden. We oefenen wereldwijd druk uit op het beleid want via verandering op het politieke niveau wordt het onrecht structureel aangepakt.

Wat is Oxfam?

De Oxfam-familie in België bestaat uit Oxfam-Solidariteit en de eerlijke handelorganisaties Oxfam-Wereldwinkels en Oxfam-Magasins du monde. De 17 leden van de confederatie Oxfam International zijn samen actief in 92 landen wereldwijd.

Lees meer

Waarom Oxfam?

Iedereen heeft recht op voedsel, gezondheid, bestaansmiddelen, onderwijs, veiligheid en vrede. Toch zijn miljoenen mensen hiervan uitgesloten. Daarom strijdt Oxfam voor een andere wereld zonder onrecht en armoede.

Lees meer

Hoe werkt Oxfam?

We voeren campagnes om het publiek bewust te maken en te wegen op het beleid. Samen met vrijwilligers, schenkers en klanten steunen we onze partners in het Zuiden die zelf aan een betere toekomst werken.

Lees meer

Wie is Oxfam?

Voor de uitvoering van ons programma kunnen we rekenen op de inzet van medewerkers, vrijwilligers en een netwerk van allianties en partners. De bijdrage van talloze donors garandeert de continuïteit van onze werking in Zuid en Noord.

Lees meer

 
 

EMAS Geverifieerd milieuzorgsysteem
REG N° BE-BXL-000021
Maatschappelijke zetel: Vier-Windenstraat 60, B-1080
Lees meer


ESF investeert in jouw toekomst Dit programma wordt gefinancierd met steun van het ESF.
Lees meer