Water

Water behoort tot het gemeenschappelijk erfgoed van heel de mensheid. Het kan niet dat drinkwater als koopwaar wordt beschouwd. Wij verdedigen de idee dat water een recht is voor iedereen, in het Zuiden en in het Noorden. Het leven heeft voorrang op het winstbejag.


 

Meest recente artikels