Sociaal investeren!

25.000 Oxfam-handtekeningen voor gelijke ontwikkelingskansen

Oxfam-Solidariteit heeft zopas haar campagne rond investeringen met succes afgerond. Zij verzamelde bijna 25.000 handtekeningen voor de petitie die bij de Belgische regering aandringt op evenwichtiger investeringsakkoorden zodat het recht op waardig werk gegarandeerd wordt.

Met haar campagne “Geen vergiftigd geschenk. Sociaal investeren. Waardig werk. We staan er op!” heeft Oxfam-Solidariteit het publiek en de politieke wereld willen wijzen op de gevolgen van investeringen in Zuid en Noord, en op het beleid van Belgi en de Europese Unie terzake.

De Europese Unie onderhandelt momenteel Economische Partnerschapsakkoorden (EPA’s) met de ACP-landen om hun markten te liberaliseren. Maar in hun huidige vorm zullen de EPA’s de armste landen nog armer maken en niet vooruithelpen omdat ze geen duurzame ontwikkelingsperspectieven bieden.

Oxfam-Solidariteit vraagt aan de Belgische regering om het mandaat van de Europese handelscommissaris in deze problematiek te herzien.

Woensdag 27 september, Stop EPA-dag

Oxfam-Solidariteit heeft die dag gekozen omdat er wereldwijd actie gevoerd werd tegen de Economische Partnerschapsakkoorden. Een delegatie van Oxfam overhandigde 25.000 handtekeningen aan de heer Lastschenko, kabinetschef van minister van Ontwikkelingssamenwerking De Decker (de minister zelf was helaas verhinderd). Dat gebeurde in aanwezigheid van het Paard van Troje, deel van een straattheaterstuk dat speciaal voor de campagne gecreerd werd door “Les Passeurs des Rves”.

Tijdens het onderhoud met de afgevaardigde van minister De Decker werden de knelpunten van de Economische Partnerschapsakkoorden n van het onderhandelingsproces met de ACP-landen toegelicht door de Oxfam-medewerkers die als tolk van onze parnerorganisaties in het Zuiden optraden.

Hun regeringen worden immers meer en meer onder druk gezet om een ’perfect’ klimaat te scheppen voor investeerders uit het Noorden: nauwelijks bescherming voor de werknemers via een vakbond, weinig of geen milieubescherming, geen verplichtingen om de lokale economie te ondersteunen,... De akkoorden die de Europese Unie onderhandelt beloven weinig verbetering. De boodschap aan de Belgische regering was duidelijk: ontwikkeling moet de rode draad vormen bij de onderhandelingen over economische samenwerking.

Waarom de Economische Partnerschapsakkoorden (EPA) leiden tot meer armoede en minder ontwikkeling

Vier jaar geleden begon de Europese Unie onderhandelingen over de liberalisering van de markten met de zogenaamde ACP-landen (Afrika, Caraben, Stille Oceaan). Al die tijd is de Unie er evenwel niet in geslaagd dit Economische Partnerschap in het teken te stellen van ontwikkeling.

“Integendeel. In hun huidige vorm zullen de Economische Partnerschapsakkoorden de armste landen nog armer maken en niet vooruithelpen, terwijl 39 van hen tot de Minst Ontwikkelde Landen (MOL) behoren. De boeren en arbeiders in de ACP-landen zijn geen tegenspelers van betekenis in een onverbiddelijk vrijhandelssysteem, waarbij zwaar gesubsidieerde of meer technologische eindproducten uit het Noorden alles en iedereen op de markt in het Zuiden beconcurreren”, zegt Xavier Declercq, directeur Mobilisatie bij Oxfam-Solidariteit.

“De EPAs zullen de regionale samenwerking volgens Europees model binnen de verschillende zones in Afrika, Caraben of Oceani eerder verhinderen dan bevorderen.” Vele studies wijzen nu al uit dat de landen in de ACP-zones minder inkomsten zullen halen uit hun douanetarieven."

"De vicieuze cirkel van dalende inkomsten zal zich verder zetten in nog minder overheidsuitgaven voor gezondheid, onderwijs en andere basisdiensten. Uiteindelijk zal de bodem van de spiraal bereikt worden en zal er nog meer armoede zijn dan vr de akkoorden tot stand kwamen, aldus Oxfam.

Sociale en politieke ontsporing

Maar er is niet alleen gevaar voor sociale afbraak, zegt Oxfam. Ook een democratisch deficit is onvermijdelijk. Alle ACP-partners hebben zich herhaaldelijk uitgesproken tegen het verloop van de EPA-onderhandelingen en het opnemen van het concurrentiebeleid, investeringen en publieke diensten in die onderhandelingen. Toch blijft de Europese Commissie onverstoord nzijdig de agenda bepalen.

De geschiedenis heeft voldoende bewezen dat een structureel economisch programma zonder de politieke steun van de partnerlanden niet effectief kan zijn en dat de klok soms zelfs teruggedraaid werd.

Xavier Declercq: “Oxfam-Solidariteit vraagt dat de door de EU geplande tussentijdse evaluatie van de EPA-onderhandelingen op het einde van dit jaar rekening houdt met deze gevaren van sociale en politieke ontsporing die eens te meer de allerarmsten eerst zullen treffen. “

“De Commissie moet haar ambities bijstellen om een harde concurrentie te vermijden tussen de EU en de ACP-landen of tussen de ACP-landen onderling, binnen het Cotonou-akkoord “, stelt Declercq. “Ze zou rekening moeten houden met de ongelijke kansen van de ACP-landen in deze concurrentieslag en de EPA’s niet als een nieuwe ontwikkelingsagenda mogen voorstellen.”

Om de ACP-landen rele kansen te bieden, moet de EU zorgen voor voldoende financile ondersteuning zodat het verlies aan werkgelegenheid en aan inkomsten van douanetarieven als gevolg van de EPA-akkoorden gecompenseerd wordt.

De beloofde EU-steun aan de ACP-landen -zoals de 22,6 miljard euro binnen het Europese Ontwikkelingsfonds, te verdelen over 77 landen - mag niet afhankelijk zijn van de ondertekening van de akkoorden. Het mag niet in mindering gebracht worden van het ontwikkelingsbudget voor gezondheid, onderwijs en plattelandsontwikkeling.

PDF - 224.7 kB
Rapport "Ongelijke Partners" (Engelstalige versie)

Meer informatie:

- Xavier Declercq, directeur Mobilisatie bij Oxfam-Solidariteit, tel: 0475 22 07 91 — xavier.declercq@oxfamsol.be

printen   versturen...