[APIDE, ngo voor duurzame ontwikkeling en humanitaire acties]

Wereldwijd

27 februari 2009

APIDE, ngo voor duurzame ontwikkeling en humanitaire acties

APIDE, Appui-conseils aux Projets et Initiatives de Développement Endogène, wil de sociaal-economische activiteiten van de getroffen boerenfamilies in Zuid-Kivu verbeteren.

APIDE werd in 1991 opgericht en is sinds 2005 een partner van Oxfam-Solidariteit. De organisatie werkt in Zuid-Kivu, waar ze een programma rond voedselzekerheid beheert in de regio Mwenga. Door de twee oorlogen in Congo, waar vooral deze oostelijke gebieden erg onder geleden hebben, is de bevolking op de vlucht geslagen en is de landbouwproductie ingestort. Er volgde honger en extreme armoede. Het werk van APIDE en haar partners concentreert zich vooral op de ondersteuning van landbouwers, veetelers en vissers door hen te organiseren in lokale ontwikkelingsinitiatieven.

Het belangrijkste actieterrein van APIDE is voedselveiligheid, met een accent op de volgende prioriteiten:
- steun aan landbouw en veeteelt,
- steun aan de verwerking en bewaring van landbouwproducten,
- steun aan de afzet en de handel in landbouwproducten,
- organisatorische steun aan basisverenigingen (vorming, animaties),
- volksgezondheid, vorming rond hygine en sanitaire voorzieningen,
- vorming voor vrouwen en bewustmaking rond gender en ontwikkeling,
- ondersteuning van acties om te bouwen aan vrede en veiligheid tussen de gemeenschappen.

Oxfam-Solidariteit en APIDE hebben een nieuw samenwerkingsakkoord ondertekend rond het project: “Bijdrage aan het stabiliseringsproces van vluchtelingen van het conflict in Zuid-Mwenga, Zuid-Kivu”, een project gefinancierd door het Pooled Fund.

 
 

Acties en projecten in DR Congo

 

Partners in DR Congo