[ATC-UNAPA verdedigt rechten van landarbeiders]

Wereldwijd

17 maart 2010

ATC-UNAPA verdedigt rechten van landarbeiders

De vakbond ATC-UNAPA verdedigt de rechten van landarbeiders in Nicaragua en is een partner van Oxfam-Solidariteit sinds 2005. De organisatie doet aan politieke lobby. Ze steunt de organisatie van boerengemeenschappen bij de productie en de commercialisering.

Met meer dan 50.000 leden is de Asociación de trabajadores del campo (ATC-UNAPA) een van de belangrijkste landbouwvakbonden in Nicaragua. De organisatie tracht het sociaal en economische welzijn van de plattelandsbevolking (boeren, landarbeiders, enz.) te verbeteren. Ze steunt de ontwikkeling van lokale initiatieven en onderhandelt met de politieke autoriteiten over steunprogramma’s.

Concreet is ATC-UNAPA actief in de volgende domeinen:

- Steun voor productie : technische bijstand voor producenten, subsidies voor de aankoop van materiaal, productiemiddelen,…
- Organisatie van jongeren– en vrouwenbewegingen: alfabetiseringscursussen, vormingen in politieke lobby, algemene boekhouding, …
- Steun aan coöperatieven om hun wettelijke verplichtingen rond de erkenning te vervullen: administratieve formaliteiten, juridisch statuut,…
- Vakbondsvorming via een netwerk van volwassenenonderwijs (o.a. cursussen over arbeidswetgeving,…) zodat de gemeenschappen de rechten van landarbeiders kunnen verdedigen.
- Ontwikkeling van ziekenfondsen: steun aan de gemeenschappen om op hun manier te zorgen voor een sociale zekerheid.
- Politieke lobby: behalve de participatie in gemengde overlegorganen (publiek – privé) neemt ATC-UNAPA ook deel aan nationale discussies over landbouw en onderhandelt mee over de uitvoering van overheidsprogramma’s (distributie van tractors en kunstmest, verkoopplaatsen voor landbouwproducten, specifieke fondsen voor vrouwelijke producenten, …).
De organisatie speelde een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de nationale wet op de voedselzekerheid.

De steun van Oxfam-Solidariteit
Tussen 2005-2008 ondersteunde Oxfam-Solidariteit vooral de structurering van de coöperatieve beweging en de ontwikkeling van een landbouwconfederatie die lid is van UTC-UNAPA, de FECAMPO (ongeveer 10.000 leden). Sinds 2009 steunt Oxfam-Solidariteit ATC-UNAPA in de ontwikkeling van lokale markten en de promotie van agro-ecologische technieken:

- Lokale markten: Oxfam-Solidariteit financiert de creatie van een direct commercieel netwerk (de “Mercampo”) in de departementen Matagalpa en Jinotega. Concreet tracht ATC-UNAPA commerciële micro-structuren te installeren die de coöperatieven toelaten om onder elkaar producten uit te wisselen voor consumptie, gebruik en verkoop.

Voorbeeld: in San Rafael del Norte (Jinotega) besloten naaisters een gespecialiseerde coöperatieve van schooluniformen op te richten. Dankzij de commerciële structuren konden zij hun uniformen wisselen tegen groenten en deze verkopen in hun gemeenschap. Op die manier diversifiëren ze hun inkomstenbronnen.

- Agro-ecologische technieken: via een team van voorlichters moedigt ATC-UNAPA de landbouwers aan om agro-ecologische technieken te gebruiken (geen pesticiden, gebruik van natuurlijke meststoffen). Op die manier wordt een duurzaam landbouwmodel aangemoedigd en zijn de producenten minder afhankelijk van externe productiemiddelen.

Meer info: Asociación de trabajadores del Campo

 
 

Acties en projecten in Nicaragua

 

Partners in Nicaragua