Bezet Palestijns Gebied

30 september 2009

“Als ze onze olijfbomen uitrukken, vernietigen ze eigenlijk ons.”

Om de dramatische economische gevolgen van de Muur te illustreren, beschrijft Youssef Salim, olijfboer in Beit Jala, de situatie van de coöperatie waarvan hij zelf lid is.

Gesticht in 1963 – voor de Israëlische bezetting – telt de coöperatie van Beit Jala vandaag 850 leden en ze helpt zowat 2000 boeren in de hele regio rond Bethlehem. “Voor de bouw van de Muur oogstten we om en bij de 3000 ton olijven; nu halen we nog maar tussen 500 en 1000 ton, afhankelijk van het jaar.” Aan het woord is Youssef Salim, olijfboer in Beit Jala. “We waren zelfvoorzienend, maar vandaag zijn we verplicht elders olijven aan te kopen. Het gevolg is dat de meeste Palestijnse boeren nu onder de armoedegrens leven.”

Youssef Salim ondervindt ook zelf de gevolgen van deze situatie. Door de Muur is een deel van zijn olijfvelden ontoegankelijk geworden. “Ik bezit 18 dunums (1,8 ha) olijfvelden die afgesloten liggen achter de Muur. Ik kan ze nu al jaren niet meer bewerken, want het is absoluut verboden zich in die zone te begeven. Er is hoe dan ook geen landbouwpoort die ons zou toelaten daarheen te gaan. Als we per ongeluk te dichtbij komen, komt het leger ons onmiddellijk wegjagen. Met die 18 dunums kon ik 1350 liter olie per jaar produceren. En nu loop ik het risico nog eens 23 dunums extra te verliezen, want ze sluiten de waterbronnen af.”

De olijfboom: een symbool van Palestina

Regelmatig worden duizenden olijfbomen ontworteld om de Muur te bouwen. Dit heeft niet enkel gevolgen voor de Palestijnse economie, maar ook voor het Palestijnse culturele erfgoed. “In de Palestijnse cultuur is de olijfboom niet enkel een belangrijke bron van inkomsten, hij is ook een echt symbool, vervolgt hij. Hij vertegenwoordigt de aarde, de vrijheid, de liefde en de vrede. Het is een heilige boom voor de christenen en de moslims. Het is de erfenis die onze families ons eeuw na eeuw nagelaten hebben. Als de Israëli’s onze olijfbomen uitrukken en verbranden, vernietigen ze eigenlijk tezelfdertijd ons, de mensen.”

Die economische en culturele band van de Palestijnen met de olijfboom helpt ons te begrijpen waarom ze zo vastbesloten zijn om hun rechten op te eisen. Die strijd is in de ogen van Youssef des te vitaler, omdat de Muur de Palestijnen steeds meer isoleert in een tijd waarin iedereen spreekt van de ‘global village’. “Laten we hopen dat er een dag komt dat de Israëli’s zich bewust worden van de situatie en terugkeren naar het internationale recht en naar de idee van rechtvaardigheid. Het is de enige mogelijke manier om te kunnen samenleven in dit land”, besluit hij.


1,6 miljoen bomen ontworteld in 8 jaar
Voor veel Palestijnen is de olijfboom onvervangbaar: het is de belangrijkste bron van inkomen voor meer dan 100.000 Palestijnse families in de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook. Maar sinds 1967 hebben het Israëlische leger en de kolonisten regelmatig olijfbomen en olijfgaarden vernietigd. Het ontwortelen van bomen is toegenomen sinds het begin van de Tweede Intifada in 2000 en sinds het begin van de bouw van de Muur in 2002.

Tussen september 2000 en augustus 2008 zijn meer dan 1,6 miljoen bomen ontworteld in de bezette gebieden, in strijd met het internationaal recht. Men schat dat meer dan 10 procent van de Palestijnse grond die door de Muur geïsoleerd wordt, gebruikt wordt voor de olijfteelt. Aanvallen door Israëlische kolonisten op olijfgaarden en boeren zijn toegenomen in de laatste jaren en komen vooral rond de oogstperiode frequent voor. Bron: Applied Research Institute – Jerusalem (ARIJ)


Artikel uit de publicatie van Oxfam International: “Vijf jaar illegaliteit. Tijd om de Muur te ontmantelen”.

 
Disclaimer over het Israëlisch-Palestijns conflict.