[Arbeidsrechten in de maquilas]

Wereldwijd

14 juli 2006

Arbeidsrechten in de maquilas

In de Midden-Amerikaanse maquilas zijn de arbeidsomstandigheden vaak onmenselijk. Oxfam-Solidariteit steunt daarom partners die de waardigheid van de arbeidsters en hun rechten verdedigen en eerbiedigen.

Oxfam werkt rond maquilas, de verwerkingsbedrijven in vrijhandelszones waar onder andere kleding en huishoudtoestellen worden vervaardigd, meestal voor rekening van grote internationale bedrijven.

Dit werk gebeurt op regionaal niveau en ons regionaal kantoor in San Salvador zorgt voor de cordinatie. De campagne ’arbeidsrechten’ van Oxfam International gaf een belangrijke impuls aan het bestaande werk van partners in de regio en aan hun regionaal overleg. Er zijn groepen actief in Honduras, Nicaragua, Guatemala en El Salvador. Er wordt campagne gevoerd in de verschillende landen rond ’gezondheid op het werk’ en ’arbeidsflexibiliteit’. Na het aflopen van het multivezelakkoord (begin 2005) is de concurrentie steeds scherper geworden, wat zich vertaalt in meer druk op de arbeidsters om minder eisen te stellen en om meer en goedkoper te produceren.

We stimuleren de samenwerking tussen vakbonden en vrouwenorganisaties omdat ze een complementaire agenda en werkterrein (respectievelijk binnen en buiten de bedrijven) hebben.

Vakbonden zijn erg verzwakt door de teloorgang van de traditionele industrie en de repressie tijdens de burgeroorlogen. Toch blijven ze de referentie in het sociaal-economisch overleg met overheid en bedrijfsleiders en hebben ze veel ervaring in overleg met de bedrijfsleiders. Vrouwenorganisaties leveren een belangrijke inbreng vanuit genderperspectief, een thema waarin vakbonden veel kunnen opsteken. Zij hebben meer ervaring in overleg met de overheid.

Oxfam-Solidariteit steunt het regionaal overleg en de campagnes van de vrouwenorganisaties en vakbonden in Centraal-Amerika.

Onze partnerorganisaties
De partnerorganisaties CALDH (Guatemala), MAM en FEASIES (El Salvador) komen op voor ’trabajo con dignidad’(waardig werk). Zij wijzen het maquilamodel niet af op korte termijn, aangezien het vaak de enige jobmogelijkheid is, maar ze strijden voor menswaardige arbeidsomstandigheden.

MAM (Movimiento de Mujeres Mlida Anaya Montes) verdedigt de rechten van arbeidsters in de maquilas door steun aan hun organisatie vanuit een genderperspectief. Zo moeten de betrokkenen hun arbeids- en mensenrechten leren kennen en verdedigen. Dit gebeurt door:
- de organisatie van een netwerk van arbeidsters uit de maquilas in 10 gemeenschappen, met in totaal 250 vrouwen;
- de vorming van arbeidsters zodat ze in 10 bedrijven kunnen opkomen voor de eerbiediging van de arbeidsrechten;
- het overheidsbeleid te benvloeden zodat de arbeidsvoorwaarden verbeteren door een daadwerkelijke toepassing en een verbetering van de wetgeving.

Lees meer over MAM op hun website: www.lasmelidas.org (Spaanstalige website)

FEASIES (Federacin de Asociaciones y Sindicatos Independientes de El Salvador) is een vakbondsfederatie die open staat voor samenwerking met vrouwenorganisaties. De nieuwe uitvoerend secretaris is een vrouw. De organisatie cordineert een regionaal initiatief waarbij in elk land een vakbond en een vrouwenorganisatie betrokken wordt: Concertacin regional de Organismos Sindicales y de Mujeres para la Defensa de los Derechos de las Trabajadoras de la Maquila (CROSMUDETM).

 
 

Acties en projecten in El Salvador

 

Partners in El Salvador