[BADIL: ijveren voor vluchtelingenrechten]

Wereldwijd

28 september 2012

BADIL: ijveren voor vluchtelingenrechten

BADIL is een Palestijnse ngo die streeft naar de erkenning en toepassing van het recht op terugkeer voor de Palestijnse vluchtelingen en die zich eveneens inzet voor de IDPs ( internally displaced person - interne vluchtelingen). Oxfam werkt sinds de oprichting in 1998 samen met deze partner.

BADIL, voluit Resource Center for Palestinian Residency & Refugee Rights, baseert zijn aanpak op gelijkheid, sociale en politieke rechtvaardigheid en op de mensenrechten. De vluchtelingengemeenschappen, die de basis van de ngo vormen, nemen deel aan de Algemene Vergadering en het verkozen Dagelijks Bestuur.

Onderzoek en lobbywerk

De ngo zet naast lokale campagnes voor de vluchtelingenrechten ook informatie- en mediacampagnes op en voert juridisch onderzoek. Ze is overtuigd dat de toepassing van de fundamentele rechten van de Palestijnse vluchtelingen, zoals bekrachtigd door het Internationaal Recht en de mensenrechten, een essentiële voorwaarde is om het Palestijns-Israëlisch conflict duurzaam op te lossen.

Sinds 2000 concentreert de organisatie zich op onderzoek en politiek lobbywerk om een oplossing voor het conflict te steunen die op het Internationaal Recht gebaseerd is. Maar lobbywerk doen in Bezet Palestijns gebied is geen sinecure. Van de ene plaats naar de andere reizen is uiterst moeilijk door de talloze fysieke obstakels (controleposten, wegversperringen, de Muur, enz.). Ook op administratief vlak maakt Israël het leven moeilijk.

Het uiteindelijke doel van BADIL is tot een vreedzame oplossing komen voor het Palestijns-Israëlisch conflict. Die oplossing moet voldoen aan de standaarden die door het internationaal recht vastgelegd werden en die bekrachtigd zijn door VN-resoluties, vooral in VN-resolutie 194 die het recht op terugkeer erkent.

Resolutie 194 bepaalt: “…dat de vluchtelingen die naar hun woningen willen terugkeren en met hun buren in vrede willen leven zulks op de eerstvolgend uitvoerbare datum moet worden toegestaan, en dat compensatie moet worden betaald voor de bezittingen van degenen die ervoor kiezen om niet terug te keren, alsmede voor verlies van en schade aan eigendommen die, volgens de grondbeginselen van internationaal recht dan wel billijkheid, door de daarvoor verantwoordelijk zijnde regeringen of autoriteiten dient te worden vergoed. ./.”

Op mensenrechten valt niet af te dingen
De organisatie beperkt zich echter niet tot de rechten van vluchtelingen en van de IDPs. Haar werk omvat ook het algemeen respect voor het volkenrecht. Daarom is het belangrijk te benadrukken dat de Palestijnse vluchtelingenrechten deel uit maken van de mensenrechten. Het Internationaal Recht houdt een plicht in tot bescherming van vluchtelingen, inclusief hun recht op terugkeer..

BADIL vertrekt voor haar beleidsbeïnvloeding werk van een rechtenbenadering. Dit betekent dat rechten niet moeten verkregen worden door te onderhandelen maar via de erkenning van het Internationaal Recht en de toepassing daarvan. Helaas bestaat er ondanks die principes momenteel een consensus dat de huidige impasse alleen door onderhandelingen kan doorbroken worden.

De activiteiten van BADIL omvatten eveneens:
- pedagogische programma’s die jonge Palestijnen bewust maken van de vluchtelingenrechten,
- culturele en artistieke evenementen rond de Nakba (de massale uitdrijving van Palestijnen in 1948),
- de organisatie van debatten en conferenties,
- de publicatie en verspreiding van educatief materiaal, artikels, politieke en wetenschappelijke studies over vluchtelingenrechten,
- het ter beschikking stellen van een onderzoeksbibliotheek.

Meer weten:
- Bezoek de website van BADIL: www.badil.org
- Lees nog andere artikels in de rubriek over het Bezet Palestijns gebied

 
 

Acties en projecten in bezet Palestijns gebied

 

Partners in bezet Palestijns gebied