[Beter onderdak in de vluchtelingenkampen]

Noodhulp

11 januari 2012

Beter onderdak in de vluchtelingenkampen

Al een tiental jaar helpen we bij het aanpassen van de gebouwen en traditionele tenten in de Sahrawivluchtelingenkampen, in het oosten van de Algerijnse woestijn.

Doordat de Sahrawi’s hun nomadenbestaan opgaven en de bevolking in de kampen steeg, werden aan de traditionele familietenten (jaima) geleidelijk kleine gebouwtjes toegevoegd gemaakt uit materiaal op basis van aarde. Die zijn over het algemeen bedoeld voor rituele wassingen, voorraadopslag en als kookruimte.

De kleine vertrekken zijn complementair met de tenten. Die blijven het onderkomen dat cultureel gezien het meest aangepast is en zijn geschikt voor het klimaat dat gekenmerkt wordt door zeer warme nachten van maart tot november. De levensduur is het enige probleem van de tenten, ze gaan gemiddeld vijf jaar mee. Ze moeten dus geregeld vervangen worden.

Daarom heeft Oxfam-Solidariteit een project opgezet om materiaal te verdelen dat noodzakelijk is voor het maken van de tenten. Het wordt uitgevoerd met de steun van ECHO, het Departement Humanitaire Hulp van de Europese Commissie. Er zal materiaal geleverd worden voor het maken van bijna 1400 kwaliteitstenten voor vluchtelingenfamilies. De verdeling zal gebeuren tussen mei en juni 2008.

Een tweede luik van het project wil de lokale constructietechnieken in hard materiaal verbeteren om zo de impact te verminderen van natuurrampen zoals regenbuien en om de levensomstandigheden van de Sahrawi’s te verbeteren. In die optiek heeft de ploeg van Oxfam-Solidariteit de constructiefouten van gebouwen opgespoord en onderzocht welke mengelingen het stevigste zijn voor het bouwen met aarden stenen. Bovendien heeft de ploeg zich beziggehouden met het creren van verschillende prototypes van verbeterde gebouwen.

Die constructiemethodes worden verspreid onder de bevolking via pedagogisch materiaal, praktische vormingen en bewustmakingsdagen.

Het project loopt van januari tot november 2008 en kwam tot stand met steun van de dienst humanitaire hulp van de Europese Commissie (ECHO).

De dienst voor humanitaire hulp van de Europese Commissie (ECHO) is een van de belangrijkste donors van humanitaire hulp in de wereld. Tot zijn bevoegdheid behoort de financiering van noodhulp maar eveneens het ondersteunen van acties voor rampenpreventie, vooral op lokaal vlak. Haar programma ’Voorbereiding op Rampen’ (DIPECHO) helpt de kwetsbare bevolkingsgroepen die in de meest gevoelige gebieden leven om de gevolgen van natuurrampen voor hun leven en hun bestaansmiddelen zoveel mogelijk te beperken.
 
 

Acties en projecten in Westelijke Sahara

 

Partners in Westelijke Sahara