[Burgerlijke controle op publieke uitgaven]

Wereldwijd

17 februari 2010

Burgerlijke controle op publieke uitgaven

Na een lange strijd is een groot deel van de schulden van Mozambique kwijtgescholden. Maar wat doet de regering met het geld dat ze op deze manier kan besparen ?

De Mozambikaanse groep tegen de schuld (GMD) is een partner van Oxfam-Solidariteit sinds 2002. Dit netwerk van verenigingen, vakbonden, kerken, ngo’s en individuen werd opgericht in 1996 om te ijveren voor de kwijtschelding van de schuld. Deze strijd was succesvol, een groot deel van de schulden is effectief kwijtgescholden. Vandaag ijvert GMD voor een burgerlijke controle op de publieke uitgaven.

De GMD staat bekend om zijn werk, zijn ernst en zijn legitimiteit. In 2004 traden ze dan ook toe tot het Nationaal Observatorium voor de Armoede van de Mozambikaanse overheid. Zij spelen er een actieve rol in samenwerking met het middenveld.

Analyse en opvolging van de plannen over de strijd tegen armoede

Door middel van kwaliteitsanalyse en belangenbehartiging probeert de Groep tegen de Schuld het Parlement en het middenveld te betrekken in het debat over nieuwe leningen en over het Nationaal Programma voor de Reductie van Absolute Armoede (de ‘PARPA’). GMD stelt de voorwaarden voor leningen bij internationale financiële instellingen in vraag (Wereldbank, IMF, enz.).

Controle over de uitgave van publieke budgetten

De GMD pleit voor een transparant en efficiënt gebruik van publieke budgetten. Wat betreft ontwikkeling, moet er een decentralisatie van de macht komen.

In feite voert de Mozambikaanse overheid al 15 jaar een decentralisatiepolitiek, waarbij ze meer en meer macht afstaat aan de lokale autoriteiten. De GMD ziet dus een kans om de lokale bevolking mee te laten participeren. Zij wil dat de bevolking in staat is het gebruik van overheidsgeld (financiering van scholen, bouw van bruggen, enz.) te bekritiseren en mee te beslissen over de lokale ontwikkeling.

Om de participatie en consultatie van de bevolking te bevorderen, traint GMD personeel dat de mensen kan ondersteunen:
- zij geven sleutels mee zodat de mensen kunnen spreken en argumenteren,
- ze leggen de werking van de verschillende lokale organen uit en geven informatie over de samenstelling van budgetten,
- ze benadrukken het belang van allianties om sterk te staan in discussies.

Deze medewerkers verzamelen informatie: statistieken, formulieren met de opmerkingen van burgers, enz. Het is een manier voor de bevolking om mee te beslissen over hun leefomstandigheden en hun toekomst.

Website GMD - Mozambikaanse Groep tegen de Schuld

 
 

Acties en projecten in Mozambique

 

Partners in Mozambique