[El Salvador: na de noodhulp, de heropbouw]

Noodhulp

19 november 2009

El Salvador: na de noodhulp, de heropbouw

Meer dan een week na de doortocht van orkaan Ida in El Salvador, moeten de Salvadoranen beginnen te denken aan de heropbouw. Door de vernieling van de oogst dreigt er hongersnood.

De laatste cijfers spreken van 196 doden, 78 vermisten en meer dan 2.000 vernielde huizen. Cijfers die zowel opluchting als bezorgdheid oproepen.

“We hebben de impact van de ramp kunnen beperken”
In eerste instantie hebben de beschermingscomités die door Oxfam gesteund worden, de inwoners van de getroffen dorpen geëvacueerd en ondergebracht in 120 opvangcentra. In totaal heeft Oxfam hulp (voedsel, water hygiënekits, enz) geboden aan 6.000 mensen in de zones van Puerto La Libertad en San Salvador en in de departementen van Zacatecoluca, San Vicente, La Paz en Cuscatlán.

Anne Hild, medewerkster van Oxfam-Solidariteit in El Salvador, vertelt over de efficiëntie van het noodplan in het zesde district van de hoofdstad San Salvador: “De ramp kon niet vermeden worden, maar de impact ervan kon beperkt worden dankzij organisatie, vorming, voorbereiding en aangepast materiaal. Daardoor is er in deze gemeenschappen geen enkele dode gevallen.”

“Vanaf het moment dat de “Algemene Directie van de Burgerbescherming” het oranje alarm afkondigde, zijn de beschermingscomités met de evacuatie van de inwoners in risicogebieden begonnen. De inwoners volgden de pijlen op de evacuatieroutes naar de opvangcentra. De zeldzame al beschikbare hulp (voedsel, kleren,…) werd verdeeld onder de meest kwetsbaren. De mensen waren enerzijds trots dat ze de situatie zo goed hadden aangepakt, maar anderzijds ook erg verdrietig door het verlies van hun bezittingen of een familielid elders in El Salvador.”

Deze goed georganiseerde noodplannen zijn geen improvisatiewerk. Ze zijn het resultaat van jaren arbeid, waarin Oxfam de lokale organisaties geholpen heeft bij de vorming en training van de beschermingscomités om snel op rampen te reageren, om evacuatieplannen te ontwikkelen en eerste zorgen toe te dienen. Dit project maakt deel uit van het Disaster Risk Reduction-programma dat Oxfam-Solidariteit in El Salvador, Haïti en Cuba heeft opgezet.

Honger en sanitaire problemen
Maar nu de eerst nood gelenigd is, duiken er nieuwe problemen op.

Eerst en vooral op voedselgebied. Een kwart van de totale oogst werd vernietigd, waardoor een deel van de bevolking rechtstreeks bedreigd wordt. Duizenden mensen dreigen honger te lijden. Onze partners kopen en verdelen op dit moment voedsel voor 360 families voor 2 weken. Een operatie waarvan de kosten hoog oplopen, tot 14.098 dollar.

Bovendien keren er van de 15.000 mensen in opvangcentra en van de duizenden mensen die naar familie zijn gevlucht, al een deel terug naar huis, waar de installaties voor drinkbaar water en sanitair grotendeels vernietigd zijn. Met grote sanitaire problemen tot gevolg.

De elektriciteitscentrales, maar ook de scholen en de ziekenhuizen hebben zware schade geleden. Voor duizenden mensen is de toegang tot basisvoorzieningen erg moeilijk geworden.

Het herstel van de huizen en de oogst zal veel tijd kosten. Wij blijven met onze partners en de lokale autoriteiten samenwerken tijdens het hele herstelproces.

U kunt ons nog steeds steunen door een gift te doen op rekeningnummer 000-0000028-28 met als mededeling “9101-Ida”, of via een gift online.

Meer info:
- Erik Van Mele, programmabeheerder El Salvador bij Oxfam-Solidariteit: eva(at)oxfamsol.be of tel: 02 501 67 47.
- Anne-Catherine Vaes, programmabeheerder noodhulp bij Oxfam-Solidariteit: ava(at)oxfamsol.be of tel: 02 501 67 61
- Lees ook: “Help de slachtoffers van orkaan Ida in El Salvador”

 
 

Acties en projecten in El Salvador

 

Partners in El Salvador