[FECORACEN, federatie van landbouwcoöperatieven]

Wereldwijd

17 november 2009

FECORACEN, federatie van landbouwcoöperatieven

FECORACEN, een federatie van landbouwcoöperatieven in de centrale regio van El Salvador, verdedigt de belangen van haar leden, geeft ondersteuning bij de productie en commercialisering van landbouwproducten en bij de organisatorische versterking van de coöperatieven.

FECORACEN, Federacin de Cooperativas de la Reforma Agraria Regin Central, werd opgericht in 1985 en is sinds 2008 een partner van Oxfam-Solidariteit.

Lokale boeren hebben het moeilijk
FECORACEN ontstond nadat tijdens de burgeroorlog in El Salvador (1980-1992) door de regering een beperkte landhervorming doorgevoerd werd om de sociale basis van de guerrilla te verzwakken. De landbouwcoöperatieven moesten betalen voor hun nieuw verkregen gronden en staken zich daarvoor diep in de schulden.

Bovendien is het in El Salvador intussen voor de lokale boeren ook erg moeilijk geworden om te concurreren met goedkoop geïmporteerd voedsel uit Mexico of de VS. Steeds meer producenten zijn verplicht hun producten te verkopen aan heel lage prijzen.

Naar een eerlijke handel
Op kleine schaal wordt daarom aan alternatieven gewerkt. Zoals de rechtstreekse verkoop van producten aan de consumenten via boerenmarkten, zodat de tussenhandel uitgeschakeld wordt. Dit vereist een goede organisatie van de coöperatieven. Ze moeten tijdig voldoende kwaliteitsvolle producten kunnen leveren op de plaats waar de consumenten aanwezig zijn.

FECORACEN heeft al enige ervaring met deze vorm van eerlijke handel. Bovendien heeft de organisatie goede relaties met enkele gemeentebesturen die dit soort alternatieve handel ondersteunen.

De werkdomeinen van FECORACEN zijn:
-  ondersteuning van de landbouwproductie
-  commercialisering van voedselproducten
-  versterking van de civiele maatschappij

De belangrijkste activiteiten van FECORACEN zijn:
-  technische begeleiding geven aan de lidcoöperatieven bij de productie
-  advies verlenen bij de commercialisering van de productie
-  krediet verstrekken aan de leden
-  de beïnvloeding van het overheidsbeleid op gemeentelijk vlak (om rechtstreekse vermarkting te promoten) en op nationaal en internationaal vlak (campagnes en lobbywerk voor de familiale landbouw)

website: http://fecoracen.org/

 
 

Acties en projecten in El Salvador

 

Partners in El Salvador