[Het voeren van een solidariteitscampagne in België met het Palestijnse volk, 2002-2003]

Noodhulp

24 november 2004

Het voeren van een solidariteitscampagne in België met het Palestijnse volk, 2002-2003

Sinds het uitbreken van de Tweede Intifada in september 2000 is de sociaaleconomische toestand voor de meerderheid van de Palestijnse gezinnen ondraaglijk geworden.

Dit heeft te maken met de politiek van afsluiting van de dorpen en steden en de beperking van de bewegingsvrijheid, opgelegd door het Isralische bezettingsleger. Ook de uiterst agressieve militaire aanvallen in de dorpen, steden en vluchtelingenkampen op de Westelijke Jordaanoever en in Gaza, gaan onverminderd voort. Het aantal gezinnen dat onder de armoedegrens leeft en het met een inkomen van 2 dollar per dag per persoon moet stellen wordt door de Wereldbank geschat op 60% tot 70% van de bevolking in de Gazastrook. De oorlog heeft de hele Palestijnse economie en belangrijke infrastructuren zoals ziekenhuizen, scholen, overheidsgebouwen, wegen en waterleidingen volledig verwoest.

In april 2002 werd in Belgi de Noodhulpcordinatie Palestina opgericht, een samenwerkingsverband dat door Oxfam Solidariteit gecordineerd werd. Naast een gemeenschappelijke aanvraag bij de Belgische regering voor noodhulpprojecten in Palestina, werd ook een solidariteitscampagne gevoerd bij het Belgische publiek, de gemeenten en de Belgische scholen. In de campagne Een boekentas voor een Palestijns kind’ , werden met de hulp van vele vrijwilligers werden meer dan 3000 tweedehandsboekentassen, en heel wat ander schoolmateriaal zoals schriften, boeken en schrijfmateriaal, verzameld in Belgi. Daarnaast werden ook medisch materiaal en geneesmiddelen ingezameld. In maart werd al het materiaal overgevlogen naar Jordani en van daaruit getransporteerd naar de Westelijke Jordaanoever Het schoolmateriaal werd bij het begin van het schooljaar 2003 uitgedeeld aan kinderen en scholen in Nablus, Rammallah en Betlehem

Oxfam Solidariteit heeft ook een rehabilitatieproject in de vluchtelingenkampen , waarbij de huizen uit kampen hersteld worden, of voorzien van een minimum aan comfort zoals water en sanitair . In een ander noodhulpproject, richt Oxfam Solidariteit zich op de landbouw en worden zaden uitgedeeld om gezinstuinen aan te leggen, worden kippen verdeeld en worden de boeren bijgestaan in het opnieuw bewerkbaar maken van hun gronden.

 
 

Acties en projecten in bezet Palestijns gebied

 

Partners in bezet Palestijns gebied