[Humanitaire organisaties vragen donorconferentie voor de Sahel]

Honger in de Sahel

25 april 2012

Humanitaire organisaties vragen donorconferentie voor de Sahel

De ondervoeding neemt zienderogen toe in de Sahelregio, waarschuwt Oxfam. Samen met Action Against Hunger, Save the Children en World Vision dringt de organisatie aan op een VN-donorconferentie om geld voor een efficiënte hulpactie in te zamelen. Het is nog niet te laat.

De komende maanden zullen miljoenen mensen in West- en Centraal Afrika met honger moeten afrekenen omdat er miljoenen dollars ontbreken voor een preventieve hulpactie. Dat is de waarschuwing die enkele grote humanitaire organisaties eind april lanceerden, om de wereld wakker te schudden. De middelen ontbreken om hun hulpprogramma’s uit te voeren. En zij rekenen erop dat rijke landen en donors voldoende geld ter beschikking stellen om deze voedselcrisis zonder uitstel aan te pakken.

Humanitaire programma’s wachten op geld
In Mauritanië wil Oxfam minstens 70.000 mensen helpen met voedsel en drinkwater. Maar omdat er meer dan 1,3 miljoen dollar ontbreekt voor dit programma, zal de organisatie slechts de helft daarvan kunnen bijstaan.

Steve Cockburn, regionaal beleidsmedewerker in West Afrika: “De gezinnen in West-Afrika wachten zeer harde tijden. We hebben al met eigen ogen gezien hoe vrouwen op zoek gaan naar zaadjes in termietenheuvels om toch maar te kunnen eten. Oxfam is er klaar voor om miljoenen mensen te helpen, maar er rest steeds minder tijd om onze programma’s uit te voeren voordat deze voedselcrisis haar hoogtepunt bereikt. We hebben dringend meer geld nodig.” Lees meer

Patricia Hoorelbeke, regionaal medewerker van Action Against Hunger: “We zien in Tsjaad dat het niveau van ondervoeding al boven de nooddrempel van 15% ligt. Onze gezondheidscentra moeten steeds meer mensen met ondervoeding opnemen. Alleen al in ons centrum van Kanem werden vorige maand meer dan 2.000 zwaar ondervoede kinderen voor een behandeling met therapeutische voeding opgenomen.”

In Niger kon Save the Children slechts 1 op 10 van de voorziene gezinnen financiële steun geven voor hun levensnoodzakelijke aankopen. Jeremy Stoner, Save the Children’s West-Afrika Directeur: “Als we snel actie ondernemen, kunnen we duizenden mensenlevens redden. We weten nu al meerdere maanden dat er een voedselcrisis aankomt in de Sahelregio. Maar zolang de fondsen ontbreken om aan het werk te gaan, zullen we een echte ramp niet kunnen voorkomen.”

“Ondervoeding aanpakken – ook in zijn meest acute vorm zoals we dat momenteel in West- en Centraal Afrika zien – dat zou bovenaan de agenda van de G8-leiders moeten staan wanneer zij elkaar straks in de VS ontmoeten”, aldus nog Stoner.

Chris Palusky, humanitair directeur van World Vision: “Dit is een beslissend moment als we het leven van kinderen willen veilig stellen die lijden aan honger en ondervoeding. Sommige mensen grijpen werkelijk naar extreme oplossingen om deze crisis te overleven: ze eten wilde planten en slagen er amper in om hun kinderen een maaltijd per dag te geven.”

In Niger ontbreekt het World Vision aan de nodige fondsen om 15.000 ondervoede kinderen in haar voedselprogramma op te nemen en om 22.000 mensen van veilig drinkwater te voorzien.

Waar blijft de internationale gemeenschap?

- Action Against Hunger plant 1 miljoen mensen te helpen maar beschikt momenteel slechts over een derde van de nodige fondsen.
- Oxfam heeft amper een derde ingezameld van het bedrag dat nodig is om 1,2 miljoen mensen te steunen. Lees meer
- Save the Children is bereid om 2,5 miljoen mensen te helpen maar beschikt slechts over 15% van het nodige budget.
- World Vision heeft slechts 20% van de fondsen die nodig zijn om 1,1 miljoen mensen bij te staan.

Samen komt dit erop neer dat meer dan 2 miljoen mensen van levensnoodzakelijke hulp verstoken blijven. Indien er geen verandering komt in de financiering, dan zullen deze organisaties belangrijke delen van hun humanitair programma voor de Sahel moeten schrappen.

Ook de Verenigde Naties kampen met een ernstig geldgebrek: tot nu toe werd minder dan de helft van de 724 miljoen dollar ingezameld die de organisatie verwacht nodig te hebben voor deze crisis. Naarmate de toestand ernstiger wordt en dus veel meer geld nodig is, dreigen de tekorten aan noodfondsen dus nog enorm toe te nemen.

“Wij dringen er bij de VN op aan zo snel mogelijk een donorconferentie te organiseren. De 15 miljoen mensen die met honger bedreigd worden, moeten de verzekering krijgen dat er levensnoodzakelijke hulp onderweg is”, benadrukt Steve Cockburn van Oxfam.


EXTRA
- Uit een Brits onderzoek over humanitaire hulp blijkt dat voedselhulp tot de meest kostenbesparende noodhulpacties kan gerekend worden. Voedselhulp kost per gered kind iets meer dan 158 dollar terwijl een chirurgisch team al snel meer dan 3.900 dollar per gered leven kost. Met 42 dollar voor een gezin kan voorkomen worden dat een kind ondervoed geraakt.
- Tot 35 per cent van de jaarlijkse kindersterfte in deze regio is te wijten aan ondervoeding. Zonder de juiste verzorging lopen de kinderen die aan ernstige acute ondervoeding lijden meer dan dubbel zoveel risico om te overlijden dan een goed gevoed kind. Dat risico is zelfs 9 keer groter wanneer de ondervoeding zeer ernstig is.


Meer info:
- In België: Eric Sommerhausen, programmabeheerder West-Afrika
tel.: 02 501 67 59 — eso (at) oxfamsol.be
- In Dakar: Charles Bambara, mediacoördinatie regio West-Afrika
+221 33 859 3722 — cbambara (at) oxfam.org.uk