[Inspraak in het gezondheidsbeleid]

Wereldwijd

14 juli 2006

Inspraak in het gezondheidsbeleid

Het recht op sociale basisvoorzieningen is een belangrijk thema voor Oxfam-Solidariteit. In het departement Ahuachapán in El Salvador steunen we de Asociación Salvadoreña Promotora de la Salud (ASPS) die zich inzet voor een grotere participatie van de bevolking in het gezondheidsbeleid en voor de controle op de besteding van middelen.

Het doel van deze actie is de dorpsgemeenschappen en de bevolking inspraak te geven. Zij moeten kunnen participeren in het lokale beleid (de uitwerking, uitvoering, opvolging en controle) om tot meer democratie te komen, in dit geval op het vlak van de gezondheidszorg.

De lokale partner ASPS werkt in het westelijke departement Ahuachapn (gemeenten Tacuba, Atiquizaya en Ahuachapn) samen met de bevolking, de gemeentebesturen en iedereen die rechtstreeks betrokken is bij de gezondheidszorg. Extra aandacht gaat naar de wederopbouw na de aardbevingen van begin 2001.

Het werk in Ahuachapn wordt rechtstreeks gekoppeld aan beleidsbenvloeding op nationaal niveau. De regering van El Salvador werkt aan de ’modernisering’ van de gezondheidszorg. De facto komt dit neer op een gedeeltelijke privatisering, waarbij ze de dienstverlening overlaat aan ngo’s die met een erg beperkt budget aan de noden van de bevolking moeten tegemoet komen.

In Ahuachapn organiseert ASPS de bevolking om zowel de overheidsinitiatieven als het werk van de ngo’s kritisch te bekijken, op te volgen en te evalueren. Dit terreinwerk geeft nuttig materiaal om op nationaal niveau de overheid te interpelleren.

Lees meer over ASPS op hun website: www.asps.org.sv (Spaanstalige website)

 
 

Acties en projecten in El Salvador

 

Partners in El Salvador