[Leven van landbouw in Mozambique]

Wereldwijd

12 juli 2011

Leven van landbouw in Mozambique

Als projectbeheerder voor Oxfam legde Ton Rulkens de dromen van enkele boeren vast in drie korte getuigenissen. Deze onderstrepen het belang van duurzame bestaansmiddelen voor een veilige toekomst.

Een schoolopleiding voor haar kinderen Julieta Muitia (36 jaar) is voorzitster van de boerenorganisatie ‘7 de Setembro’ in Mesa, een dorpje in het Ancuabedistrict (noorden van Mozambique). Zij verdient wat extra geld met het maken van traditionele kleipotten. En dat geld is broodnodig want haar dagelijkse activiteiten als boerin brengen nauwelijks genoeg op om haar familie van voedsel te voorzien. Werken op het land is enorm zwaar en vermoeiend.

Daarnaast heeft Julieta nog vele huishoudelijke taken als moeder van zeven kinderen. Vrij uitzonderlijk in dit deel van Mozambique is het feit dat Julieta de enige vrouw is van haar echtgenoot. De meeste gezinnen bestaan immers uit één man en meerdere echtgenotes.
- Haar droom? Denkend aan de toekomst heeft Julieta slechts een droom: dat ze met de opbrengst van de kleipotten en de weinige producten die haar stukje land voortbrengt een volledige schoolopleiding voor haar zeven kinderen kan bekostigen.


Potten, pannen en een kleine radio Helena Ntancala, een boerin van 43 jaar, woont in Nankumi. Zij maakt deel uit van de vrouwenafdeling en is tevens bestuurslid van de boerenorganisatie in het district Ancuabe. Het is niet gemakkelijk om te overleven van het land: alle werk gebeurt er handmatig met de hak en er is geen geld om (kunst)mest of bestrijdingsmiddelen te kopen.

De voorbije jaren lijkt de regen steeds onregelmatiger te vallen, zodat het er vaak óf te droog óf te nat is. Bovendien moet ze ook voortdurend strijd leveren tegen de apen, wilde parelhoenders en ratten die haar schaarse oogst nog verder doen afnemen.
- Haar toekomstdromen? Helena heeft vrij eenvoudige wensen voor haar gezin van 4 kinderen en een man: een goede gezondheid behouden en wat extra geld verdienen met de opbrengst van haar land. Daarmee kan ze hopelijk wat potten en borden kopen en een kleine radio.


Landbouwkrediet riskanter door klimaatverandering Xavier Francisco (28 jaar) leidt de jongerencommissie van de boerenorganisatie in het district Ancuabe. Hij heeft vrij veel ambities voor de toekomst. Om te beginnen wil hij een rijbewijs halen. (zie foto) Daarnaast wil hij graag een opleiding volgen aan de middelbare landbouwschool in Bilibiza, om vervolgens op een meer rationele en commerciële manier landbouw te bedrijven.

- Riskante droom? Xavier probeert eveneens in aanmerking te komen voor een landbouwkrediet want hij wil groenten produceren voor de locale markt. Tot nog toe is dat niet gelukt. Het is zeer moeilijk om in Mozambique aan krediet te komen voor agrarische werkzaamheden. Voor de kredietverstrekkers is de landbouwsector een te riskante onderneming, onder meer wegens de steeds extremere klimaatveranderingen.

Ton Rulkens, Oxfam-projectbeheerder in Noord-Mozambique

 
 

Acties en projecten in Mozambique

 

Partners in Mozambique