Water

26 september 2003

Ons gemeenschappelijk erfgoed verdedigen

De campagne van Oxfam-Solidariteit tegen de liberalisering van de dienstensector, die instaat voor de drinkwatervoorziening, ging in april jongstleden van start. Met de hulp van heel wat vrijwilligers draaiden de acties op volle toeren tijdens de zomermaanden. Bij het begin van het najaar is het tijd voor een eerste balans. Voor een stand van zaken gingen we even langs bij Claire Pierson, de verantwoordelijke van deze campagne. Claire Pierson : “Deze nieuwe actie is een onderdeel van de internationale campagne van Oxfam International “Make Trade Fair” (Tijd voor eerlijke handel – zie ook de website www.maketradefair.com).

Elk van de leden van Oxfam International werkt in het kader hiervan rond een aantal thema’s, die alle te maken hebben met de wereldhandel. De Oxfam-Wereldwinkels bijvoorbeeld nemen de verdediging op van de rechten van de kleine koffieproducenten in het Zuiden. Oxfam-Solidariteit besliste om de aandacht te vestigen op de openbare diensten, die vandaag het mikpunt zijn van een wild om zich heen grijpende privatisering. Daarbij richten we de focus op de waterdiensten. Water is een recht voor iedere wereldburger. Het is geen banale handelswaar. Met deze actie sluiten wij ons duidelijk aan bij de brede coalitie tegen de privatisering en de commercialisering van water, waarvoor Ricardo Petrella de start gaf. Onze specifieke inbreng berust op onze ervaring met wat de Wereldhandelsor-ganisatie (WTO) zoal van plan is. Binnen de WTO wordt op dit ogenblik het GATS (Algemeen Akkoord inzake de Handel in Diensten) bediscussieerd en dat akkoord heeft belangrijke gevolgen voor de watervoorziening in de wereld.

Wij hebben doelbewust gekozen voor een grote publiekscampagne. Daarom hebben we een beroep gedaan op vrijwilligers om samen met ons present te zijn op de grote zomerfestivals en –festiviteiten. We staken onze informatiecampagne meteen in een feestelijk kleedje. Deze vrijwilligers hebben eerst een opleiding gevolgd over de waterproblematiek om zich dan onder de tienduizenden festivalgangers te mengen gekleed en geschminkt in de kleuren van de ‘waterteams’. Wij voerden actie in Vlaanderen, Brussel en Walloni : tijdens het Manifeste de l’Eau, het festival Couleur Caf, het Beachfestival in Oostende, de Francofolies in Spa, de Gentse Feesten, het Sfinxfestival, de 15 augustusfeesten in Luik… De waterteams kregen het gezelschap van de artiesten van de groep “Passeurs de Rve” en hun grote, blauwe wereldbol, die ons al meer dan een jaar vergezellen. Op die manier nemen wij direct deel aan de festiviteiten, waardoor we heel goed ontvangen worden door het publiek en de organisatoren.

En het publiek heeft ons bijzonder aangenaam verrast. De meeste mensen toonden zich erg genteresseerd in onze actie en boodschap. Wij hebben tal van boeiende gesprekken gevoerd. Bij dit soort acties kom je met een heel verschillend publiek in contact. Binnen het kwartier ontmoet je een arbeider, een sympathisant van een NGO, een wateringenieur of een activist van ATTAC. Onze vrijwilligers hebben hier heel knap werk verricht.

Wij willen druk op onze politici blijven uitoefenen opdat ze tijdens de eerstkomende ministerconferentie van de WTO in september 2003 een ondubbelzinnig standpunt zouden innemen : water behoort tot het gemeenschappelijk erfgoed van alle mensen en kan nooit een koopwaar worden. Naast dit lobbywerk, hebben we ook een petitie opgesteld, die tot de Belgische regering gericht is. Deze petitie is beschikbaar in al onze winkels en op onze webstek (www.oxfamsol.be), maar zit ook in het postkaartennetwerk van Boomerang (dat via cafs en culturele centra werkt). Deze petitieactie heeft inmiddels al 10.000 handtekeningen verzameld. Elke dag lopen er nieuwe binnen en tegen het einde van de zomer hopen we op 15.000 handtekeningen uit te komen.

Na deze zomeracties sluit de campagne zich aan bij het Belgisch Sociaal Forum. Op 21 september organiseren we samen met een reeks andere organisaties een seminarie aan de VUB (Vrije Universiteit van Brussel) over de toestand in de watersector in Brussel, Belgi en in het Zuiden. Wij zullen ook aanwezig zijn op het Europees Sociaal Forum in het Italiaanse Firenze (van 6 tot 10 november) met als doel deze watercampagne uit te breiden op Europees niveau, in het kader van de GATS-onderhandelingen. Wij hebben ook meegewerkt aan het Belgisch Manifest voor een Wereldwatercontract, dat eind augustus werd voorgesteld in Johannesburg, tijdens de Top van de Verenigde Naties over Duurzame Ontwikkeling. Volgend jaar voert 11.11.11. in Vlaanderen campagne rond het thema openbare diensten en water. Dat verheugt ons en we hopen dat deze problematiek zo nog meer aandacht krijgt van het grote publiek en onze politici. We werken nu al volop aan de cordinatie van deze actie.

Wij voeren dezen watercampagne gedurende drie jaar. Volgend jaar trekken we opnieuw naar de zomerfestivals – gesterkt met de ervaring die we de voorbije zomer hebben opgedaan. Tegelijk blijven we het publiek informeren. Er komt een nieuwe actiekrant en we zijn van plan regelmatig een elektronische nieuwsbrief te publiceren. Op 21 oktober willen we de petitie aan de WTO overhandigen tijdens de vergadering in Genve van de Algemene Raad inzake de diensten. En wij willen binnenkort een reeks contacten leggen met prominenten uit de wereld van wetenschap, cultuur en sport met de vraag onze campagne te steunen.”