Waarom Oxfam?

Oxfam verdedigt 5 rechten

Ontwikkeling is voor Oxfam in de eerste plaats een kwestie van rechten. Ieder mens waar ook ter wereld moet ten volle kunnen genieten van zijn rechten. Samen met onze partners ijveren wij eerst en vooral voor de realisatie van vijf basisrechten.

Het recht op duurzame bestaansmiddelen

Oxfam zet zich in opdat iedereen, in Noord en Zuid, in de stad en op het platteland, zou beschikken over waardig werk en een behoorlijk inkomen. Miljoenen mensen in de wereld slagen er niet in de eindjes aan elkaar te knopen. Ze moeten leven in mensonwaardige omstandigheden. Oxfam bestrijdt dit onrecht en ondersteunt een duurzame lokale ontwikkeling en het respect voor arbeidsrechten.

Voorbeeld: onze Cambodjaanse partner C.CAWDU maakt de arbeidsters in de textielsector bewust van hun rechten en mobiliseert hen om waardig werk en inspraak te eisen. De organisatie ziet erop toe dat de wetgeving gerespecteerd en aangepast wordt, door actief deel te nemen aan het nationale overleg.
Meer weten over C.CAWDU

Het recht op identiteit en diversiteit

Oxfam ijvert ervoor dat ieder mens kan genieten van dezelfde rechten, zonder onderscheid op basis van kleur, overtuiging, geslacht,… Vrouwen vormen een apart aandachtspunt voor ons. Samen met onze partners doen we inspanningen om de positie van vrouwen te verbeteren en we zetten ons concreet in om het geweld tegen vrouwen te bestrijden.

Voorbeeld: onze partner in Guatemala GGM (Grupo Guatemalteco de Mujeres) bestrijdt het geweld tegen vrouwen op alle niveaus. Zijn onthaalcentrum in de stad Guatemala biedt aan de vrouwelijke slachtoffers van geweld sociale begeleiding en juridische ondersteuning, naast medische verzorging en psychologische opvang.
Meer weten over Grupo Guatemalteco de Mujeres

Het recht op sociale basisvoorzieningen

Oxfam zet zich in opdat iedereen toegang zou hebben tot sociale basisvoorzieningen zoals water, gezondheidszorg en onderwijs. Deze basisdiensten moeten betaalbaar en gemakkelijk beschikbaar zijn. Het is de taak van de overheid en niet van de privésector om te zorgen voor deze dienstverlening.

Voorbeeld: onze partner CAD-Mali (Coalition des Alternatives Africaines Dette et Développement) werkt rond de toegang tot basisvoorzieningen en ijvert voor de participatie van burgers. De organisatie analyseert het gebruik van overheidsfondsen om te garanderen dat dit geld goed besteed wordt en effectief dient om de toegang tot sociale diensten te verbeteren.
Meer weten over CAD-Mali

Recht op leven en veiligheid

Oxfam doet inspanningen opdat iedereen in veiligheid kan leven. Bij rampen leveren wij samen met onze partners noodhulp. Daarnaast werken wij rond het voorkomen van en het beter omgaan met conflicten.

Voorbeeld: in het bezet Palestijns gebied ijvert onze partner BADIL voor een vreedzame oplossing van het conflict door vooral aandacht te schenken aan de problematiek van de vluchtelingen en aan hun rechten, volgens de normen van het internationaal recht.
Meer weten over BADIL

Het recht om gehoord te worden

Oxfam ijvert voor het recht van ieder mens om zijn toekomst mee te bepalen. Heel wat mensen en volkeren zijn de speelbal van het beleid dat door andere Staten of instellingen opgelegd wordt. Volgens Oxfam heeft elk volk het recht zich uit te drukken, zich te organiseren en een eigen economisch beleid te ontwikkelen.

Voorbeeld: onze partner RECALCA voert in Colombia actie en doet lobbywerk om de nefaste gevolgen van vrijhandelsakkoorden met de Europese Unie, de Verenigde Staten en Canada aan te klagen. Samen met andere organisaties werkt RECALCA aan alternatieve regionale akkoorden die gebaseerd zijn op de reële behoeften van de bevolking.
Meer weten…