Vrede en veiligheid

12 mei 2011

Oxfam veroordeelt geweld tegen burgers in Syrië

Bij het buitensporige geweld van de Syrische veiligheidstroepen tegen de protesterende burgers zijn al vele honderden mensen gedood.

De beschietingen van steden, het afsnijden van de toegang tot water en elektriciteit, voedseltekorten in belegerde steden, massale arrestaties en het verhinderen van de hulpverlening aan gewonden zijn stuk voor stuk overtredingen van het internationale recht.

De Syrische overheid moet haar verplichtingen volgens het internationaal recht nakomen en onmiddellijk stoppen met het doden van mensen die hun stem laten horen en met andere schendingen van de mensenrechten.

De internationale gemeenschap moet dringend actie ondernemen om de bevolking van Syrië bij te staan. Om te beginnen moet ze:
- intensieve diplomatieke druk uitoefenen op de Syrische overheid om de mensenrechten te respecteren en het geweld tegen burgers te stoppen;
- de gepaste humanitaire bijstand verzekeren zowel in Syrië als in de omliggende landen waar de Syrische vluchtelingen bescherming zoeken tegen het geweld.

Ieder mens heeft recht op een waardig leven in politieke vrijheid, stelt Oxfam. Iedereen moet kunnen genieten van haar of zijn sociaaleconomische rechten en mogelijkheden. Mensen moeten vrij hun mening kunnen uiten en vredevol kunnen betogen, zonder vrees voor gewelddadige onderdrukking.

We blijven de situatie in Syrië nauwgezet volgen en staan klaar om humanitaire bijstand te verlenen wanneer dit zou nodig zijn.