[Palestijnse zaden: verleden en toekomst]

Wereldwijd

5 juli 2010

Palestijnse zaden: verleden en toekomst

In 2009 opende UAWC, de eerste Palestijnse zaadbank. Met deze zaadbank wil UAWC bijdragen aan de bescherming en verbetering van lokale zaden.

Landbouw blijft een van de belangrijkste economische sectoren in bezet Palestijns gebied. In de voorbije decennia beplantten de Palestijnse boeren hun land met hun eigen zaden. Elk seizoen hielden ze een deel van hun gewassen op hun land, zodat ze nieuwe zaden konden genereren voor het volgende seizoen.

Tegenwoordig werkt een toenemend aantal bedrijven aan de commerciële productie van transgenetische zaden. Transgenetische zaden generen een hogere productie (kwalitatief and kwantitatief), maar hebben echter een sterk gewijzigd karakter en bijgevolg kan men de gewassen van deze zaden geen nieuwe zaden reproduceren voor gebruik in het volgende seizoen. Transgenetische zaden maken de boeren dus meer afhankelijk van gekochte zaden. Deze zaden zijn daarenboven zeer duur en vereisen hoge productiekosten (irrigatie, pesticiden en meststoffen).

UAWC werkt reeds sinds 2003 aan de productie en verbetering van lokale zaden voor groentengewassen en sinds 2008 ook voor veldgewassen. Voortbouwend op deze eerdere inspanningen, lanceerde UAWC in 2009 de opening van de eerste Palestijnse zaadbank, in samenwerking met Oxfam-Solidariteit, met de steun van de Belgische overheid (DGOS) en de Europese Commissie (EC).

De zaadbank is de plaats waar zaden worden bewaard voor het verder gebruik in landbouw (korte termijn) en voor de bescherming van lokale zaden (lange termijn). De zaadbank draagt ook bij aan het documenteren van inheemse soorten (de groente- en graansoorten van de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook). Deze lokale zaden zijn belangrijk omdat ze kunnen groeien en produceren in erg specifieke milieuomstandigheden en ze passen zich ook aan het lokaal milieu. Ze zijn uniek en het verdwijnen ervan moet dus tegengegaan worden en net daarom is de zaadbank essentieel.

Doordat boeren echter over de loop van de jaren hun lokale zaden in een toenemende mate hebben vervangen door genetisch gemodifieerde zaden, geproduceerd door bedrijven, dreigen die lokale zaden in de toekomst volledig te verdwijnen. Bovendien realiseren de boeren zich vaak niet dat ze hierdoor net hun afhankelijk verder laten toenemenvan die commerciële bedrijven.

De zaadbank is een belangrijke stap om het concept van duurzame landbouw in bezet Palestijns gebied verder te implementeren. De boeren brengen deel van hun geproduceerde verbeterde zaden naar de zaadbank en halen er eveneens deel van hun nodige zaden vandaan.


Dit project wordt gefinancierd door de Europese Unie

Oxfam-Solidariteit is verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel, het weerspiegelt niet de standpunten van de Europese Commissie.

 
 

Acties en projecten in bezet Palestijns gebied

 

Partners in bezet Palestijns gebied