2015, de tijd loopt

26 maart 2010

W8-vrouwen bespelen gevoelige snaar bij premier Leterme

Acht buitengewone vrouwen uit Latijns-Amerika, Afrika, Europa en Zuidoost-Azië voeren strijd voor onderwijs en gezondheidszorg in hun land. Zij hebben één boodschap: onderwijs en betaalbare gezondheidszorg voor iedereen vormen dé beste manier om de Millenniumdoelen te halen.

In 2000 deden 189 landen de plechtige belofte om de armoede met de helft te verminderen tegen 2015. Maar de rijke landen komen hun belofte aan de ontwikkelingslanden niet na. Op initiatief van Oxfam reizen acht bijzondere vrouwen, de W8, door Europa om de stem van hun gemeenschappen onder de aandacht te brengen. Samen willen zij beleidsverantwoordelijken en staatshoofden wereldwijd vragen extra inspanningen te leveren om de Millenniumdoelstellingen (MDG’s) tegen 2015 te realiseren. Deze week was het de beurt aan België.

Wat zal België als EU-voorzitter doen?

Om die vraag te beantwoorden, nodigde premier Yves Leterme de W8-vrouwen uit in de Wetstraat 16. Jiraporn Limpananont uit Thailand, Miranda Akhvlediani uit Georgië en Leronor Magtolis uit de Filippijnen hielden voor de premier een pleidooi over betaalbare gezondheidszorg voor iedereen. Rokeya Kabir uit Bangladesh, Kadiatou Baby Maiga uit Mali en Elba Rivera Urbina uit Nicaragua plaatsten onderwijs op de agenda. Hun verhaal en een schets van de uitdagingen in hun land behoefden weinig extra uitleg.

W8-vrouwen verdedigen Millenniumdoelstellingen met één stem

België zal vanaf begin juli voorzitter zijn van de Europese Unie. Zal ons land van dat voorzitterschap gebruik maken om de strijd tegen armoede en onrecht een sterk elan te geven? Dat wilden de W8 en Oxfam-Solidariteit weten. De premier had pas een speciale kabinetsvergadering verlaten waar over de begroting werd gesproken. “We hebben beslist een extra budget voor ontwikkeling uit te trekken om de O,7% van het BNI te halen. Al bij al doet België het niet eens zo slecht”, aldus de premier.

“In het ‘MDG Rescue Package’ dat Oxfam voorlegt, spreekt u van meer en betere hulp. Daar hebben wij wel oren naar, maar binnen internationale instellingen zoals het IMF liggen de zaken niet zo eenvoudig. Vorige week tijdens een ontmoeting met voorzitter Strauss-Kahn stelde ik vast dat niet alle landen overtuigd zijn om een financiële transactietaks te overwegen."

"Binnen een speciale werkgroep zou nu onderzocht worden of bijkomende taksen op speciale winsten of een vrijwillige MDG-taks op luxeproducten (restaurantbezoek, wijn,…) een betere piste zijn dan taksen op financiële transacties”, zo klonk een enigszins ontgoochelde premier.

“Van zijn kant heeft België geopteerd om de ontwikkelingshulp te concentreren op een beperkt aantal landen, met bepaalde landen een echt partnerschap uit te bouwen en vooral te investeren in onderwijs, gezondheid en landbouw. We zijn ook overtuigd dat microkredieten kunnen zorgen voor de lokale economische ontwikkeling. Op die manier bouw je een zekerheid in dat de hulp rechtstreeks de bevolking ten goede komt en dat deze op een meer autonome manier projecten kan beheren.”

Onderwijs belet dat generaties kinderen verloren gaan...

De W8-vrouwen maakten met hun getuigenissen zonneklaar dat hulp aan ontwikkelingslanden een win-winsituatie kan zijn, ook voor de donorlanden.
Leonor Magtolis Briones uit de Filippijnen vatte het zo samen: “Budgetsteun aan arme landen die inspanningen willen doen op het vlak van onderwijs en gezondheid, betekent minder kindersterfte en betaalbare gezondheidszorg voor zwangere vrouwen, meer meisjes die naar school kunnen, duurzame landbouw, minder plattelandsvlucht, minder migratie van mensen op zoek naar werk, meer inspraak van de bevolking bij de toewijzing van budgetten, meer transparantie en minder fraude…”

“De W8-vrouwen zullen u steunen, geachte premier, wanneer u als voorzitter van de Europese Unie op tafel zult kloppen om de Europese staatshoofden tot bindende acties te overtuigen“, zei een bemoedigende Leonor Magtolis Briones, budgetspecialiste en universiteitsprofessor in eigen land. En terwijl zij namens de W8-vrouwen een reddingspakket voor de MGD’s overhandigde aan premier Leterme, maakte hij alvast de belofte om deze belangrijke doelstellingen op de agenda te plaatsen van de komende nationale en Europese vergaderingen.

“Het zou fantastisch zijn dat het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie de motor werd van een moedig, efficiënt en bindend engagement waar zowel de donorlanden als de ontwikkelingslanden de vruchten van dragen in de toekomst”, concludeerde de premier.

Voor meer info:
- Katrien Vervoort, beleidsmedewerkster Sociale basisdiensten bij Oxfam-Solidariteit
02 501 67 56 — 0494 230 253
- Oxfam MDG Rescue Package Essential Services

  • (PDF - 603.4 kB)