Water

27 maart 2006

Protest tegen de commercialisering van drinkwater

Op Wereldwaterdag, donderdag 22 maart, voerden in Brussel ruim 1.000 mensen actie tegen de privatisering van watervoorzieningen.

Europese en Belgische vakbondsleden, mensen van de Noord-Zuidbeweging en lokale en Europese parlementairen sloegen op het Brusselse Schumanplein de handen in elkaar en vormden een menselijke ketting van de gebouwen van Aquafed, de lobby-organisatie van de priv-bedrijven en multinationale waterondernemingen, naar het Berlaymontgebouw van de Europese Unie.

De mensenketting gaf symbolisch water door in de ene richting en geld in de andere om duidelijk te maken dat de commercialisering van drinkwater en afvalwaterzuivering niet mag getolereerd worden. Water is een publiek goed en moet dat blijven.

De actie werd afgesloten met toespraken van een aantal Belgische en Europese vakbondsleden, bijgestaan door een aantal politici en mensen van de Noord-Zuidbeweging. Met de slogans “Ons water is niet te koop” en “Water is een mensenrecht” wilde de actie duidelijk maken dat de tijd loopt en dat actie van onze regeringen nodig is om een einde te maken aan onrechtvaardigheid en armoede in de wereld.