Vrede en veiligheid

13 september 2011

Schiet ontwikkeling niet aan flarden

Bijna drie kwart van de middelen voor gezondheidszorg in Burundi gaat naar slachtoffers van vuurwapen.

Ook dit jaar slaan verschillende Belgische verenigingen de handen in elkaar voor de Vredesweek. Een week lang zullen ze aandacht vragen voor de noodzaak van een verdrag op de wapenhandel. De editie 2011 loopt van 21 september (internationale dag van de vrede) tot 2 oktober (internationale dag van de geweldloosheid). Het samenwerkingsverband wil de Belgische beleidsmakers en de bevolking duidelijk maken dat een bindend internationaal verdrag voor de regulering van de wapenhandel een must is.

Budget gezondheidszorg onder schot

Het invoeren van een bindende internationale regelgeving rond internationale wapenhandel is absoluut noodzakelijk. Het feit dat wapens relatief vlot verkrijgbaar zijn, doet het geweld alleen maar toenemen. En het zet daarbij nog een rem op de ontwikkeling, vooral op het vlak van gezondheidszorg.

We nemen Burundi als voorbeeld. De overheid en andere zorgverleners besteden er gemiddeld 19 dollar per inwoner aan gezondheidszorg. Als we weten dat elke kogelwond gemiddeld 163 dollar kost, betekent dit dat het daaraan bestede geld niet in andere gezondheidsprogramma’s gestopt wordt, zoals de strijd tegen hiv/aids. Voor de ontwikkeling van het land is het dus essentieel om de productie en handel in deze wapens aan banden te leggen, net zoals voor heel wat andere landen in het Zuiden.

Een waaier aan activiteiten

Tijdens de Vredesweek staan in heel België tal van activiteiten op stapel voor het publiek: lezingen, debatten, filmavonden, straatacties, themawandelingen, enz. Onze beleidsmakers zullen bovendien aangespoord worden een duidelijk standpunt in te nemen over wapenhandel.

Oxfam ondersteunt de organisatie van de Vredesweek, een initiatief van Pax Christi, en ijvert reeds lange tijd voor een inclusief verdrag over wapenhandel. In 2008 publiceerde Oxfam het rapport ‘Shooting Down the MDGs’ waarin ze de negatieve impact beschrijft van onverantwoorde wapentransfers op de verwezenlijking van de millenniumdoelstellingen.

Bekijk het volledig programma van de Vredesweek 2011.