[Toegang tot drinkwater in de plattelandsgebieden van Niassa]

Wereldwijd

9 maart 2006

Toegang tot drinkwater in de plattelandsgebieden van Niassa

Sinds de jaren ’80 steunt Oxfam-Solidariteit de uitbreiding van watervoorzieningen voor drinkbaar water in Mozambique. Dit wordt verwezenlijkt doorheen studies, technische bijstand, het graven van putten, ... Met onze steun willen we de initiatieven van de Mozambikaanse overheid versterken.

De toegang tot kwaliteitsvol drinkwater moet zowel mogelijk zijn voor de stadsbevolking als voor de kleine plattelandsgemeenschappen. In de provincie Niassa, in het noorden van Mozambique, is de toegang uitzonderlijk moeilijk: 2 op 3 mensen hebben geen toegang tot drinkwater van een goede kwaliteit.

Oxfam-Solidariteit wil de autoriteiten steunen. We doen dit in samenwerking met het departement Plattelandswater op nationaal niveau en met het departement Water en Zuivering van Niassa - DAS-Niassa - op lokaal niveau. De gemeenschappelijk objectieven zijn:
- de continuteit van de investeringen garanderen in het bouwen en herstellen van waterpunten;
- leefbare oplossingen vinden wat betreft het onderhoud in dorpen;
- supervisie geven en de aanvoer van water in de verschillende districten beter te begeleiden.

Opdat de toegang tot water werkelijkheid zou worden voor de plattelandsbevolking is het ook noodzakelijk dat vormingen rond hygine en gezondheid in de gemeenschappen gesteund worden. Uiteindelijk zijn we overtuigd dat een blijvende toegang tot drinkwater van een betere kwaliteit bijdraagt tot een betere gezondheid.

Onze initiatieven concentreren zich vooral op het district van Majune.

 
 

Acties en projecten in Mozambique

 

Partners in Mozambique