[Voedselcrisis bedreigt miljoenen mensen in West-Afrika]

Honger in de Sahel

9 februari 2012

Voedselcrisis bedreigt miljoenen mensen in West-Afrika

De signalen van een nakende voedselcrisis zijn al aanwezig, waarschuwt Oxfam. Maar mits snel voorbereidingen te treffen, kunnen miljoenen mensen in Mauritanië, Niger, Burkina Faso, Mali en Tsjaad nog beschermd worden.

Regeringen in de regio hebben de ernst van het nakende onheil al ingezien. Nu moeten ze hun inspanningen nog opvoeren zodat de bevolking geld heeft om voedsel te kopen en voeding krijgt voor het vee. Ze moeten ook zorgen dat noodvoedsel voorradig is, klaar voor distributie.

Er werd tijdig alarm geslagen
Mamadou Biteye, Oxfam-verantwoordelijke voor humanitaire projecten in West-Afrika: “De situatie ziet er zeer verontrustend uit voor miljoenen mensen in West-Afrika, maar het ergste kan nog vermeden worden. We konden de crisis vroeg identificeren en we weten dat er effectieve maatregelen genomen kunnen worden om de meest kwetsbaren te beschermen. Dit keer kunnen we handelen vóór de nood toeslaat.”

Waarschuwingssystemen wezen op een hele reeks factoren die bijdragen tot de komende crisis. Weinig neerslag, lage waterstanden, beperkte oogsten en een gebrek aan grasland, hoge voedselprijzen en een daling van geldtransacties van migranten naar hun land van herkomst zorgen voor ernstige problemen.

Volgens de nationale waarschuwingssystemen daalde de graanproductie tot onder het gemiddelde van de voorbije vijf jaar. In vergelijking met vorig jaar daalde de opbrengst in Mauritanië en Tsjaad zelfs met meer dan 50 percent. De nationale voedselreserves staan op een gevaarlijk laag peil, terwijl de prijzen van enkele essentiële graansoorten tot 40 procent hoger liggen dan het gemiddelde van de voorbije vijf jaar.

De bevolking is nog niet hersteld na 2010
Momenteel wordt nog vastgesteld welke groepen de grootste risico’s lopen. Maar volgens de eerste rapporten:
- leven zes miljoen mensen in Niger en 2,9 miljoen mensen in Mali in risicovolle gebieden;
- in Mauritanië lopen 700.000 mensen -meer dan een vierde van de bevolking- gevaar voor ernstige voedselonzekerheid;
- in Burkina Faso worden officiële schattingen binnenkort vrijgegeven. Naar verwachting zijn daar twee miljoen mensen direct bedreigd;
- in Tsjaad kunnen eveneens 13 van de 22 regio’s geteisterd worden door voedselonzekerheid.

De westelijke Sahel had al te kampen met een grote voedselcrisis in 2010. Zo’n tien miljoen mensen werden toen getroffen.

“De mensen zijn nog steeds aan het herstellen van de laatste crisis in 2010”, voegt Biteye toe. “Ze zijn enorm kwetsbaar voor eventuele nieuwe schokken, zoals stijgende voedselprijzen, slechte oogsten en veesterfte. Deze mensen hebben nu hulp nodig om hun weerbaarheid te vergroten voor volgend jaar. Vroegtijdig in actie schieten, kan een groot verschil maken.”


Wat doet Oxfam?
Oxfam versnelt haar werk om de noden van de meest kwetsbare mensen direct aan te pakken. De ngo werkt in enkele van de getroffen gebieden: ze helpt gemeenschappen om hun weerbaarheid te verhogen tegen de nakende crisis en ze brengt voedselhulp in gereedheid.
- In de Gorgol-regio in Mauritanië bijvoorbeeld, genieten 1.300 vrouwen in coöperatieverband van irrigatiesystemen die water uit de rivier oppompen voor hun moestuinen.
- In Burkina Faso begon Oxfam, in samenwerking met ECHO, al 50.000 mensen te helpen om toegang tot voedsel te krijgen.

Een vroegtijdigee reactie op de toekomstige crisis is cruciaal om mensen in 2012 te beschermen. Maar Oxfam waarschuwt ook dat om crisissen te voorkomen bijkomende actie nodig is. De onderliggende oorzaken van het probleem moeten aangepakt worden. En er moet op lange termijn hulp geboden worden aan de armste mensen. In de regio sterven immers jaarlijks 300.000 kinderen aan ondervoeding, zelfs zonder dat er een crisis woedt.


Meer info:
- lees over onze samenwerking met partners in Mali en in Burkina;
- contacteer Eric Sommerhausen, eso (at) oxfamsol.be — 02 501 67 59