[Voor beter basisonderwijs]

Wereldwijd

31 maart 2006

Voor beter basisonderwijs

Oxfam-Solidariteit steunde van 2002 tot mei 2005 de partner CIDEP.* De globale doelstelling was een betere toegang tot een kwaliteitsvol basisonderwijs. Dat geldt voor de dorpen waar de betrokken leerkrachten wonen en werken, maar ook voor El Salvador in z’n geheel. De actie wou zijn doel bereiken door middel van onderzoek, sensibilisering en politiek lobbywerk.

Kwaliteitsvol basisonderwijs moet tot stand komen door:

- de kwaliteit en het bereik van het basisonderwijs te verbeteren. Dit moet worden bereikt door de verhoging van het opleidingsniveau van de leerkrachten;

- de ervaring in het onderwijsproces te documenteren om zo bij te dragen tot een beter onderwijs in het hele land.

- door de situatie van het onderwijs in het land in kaart te brengen en de kwaliteit van openbare en priv-scholen te vergelijken. Doel is de nationale onderwijspolitiek te kunnen benvloeden.

- een impact te hebben op nationaal en internationaal niveau op de verbetering van de toegang tot het basisonderwijs, via de campagne “Educacin ahora”.


CIDEP (Asociacin Intersectorial para el Desarrollo Econmico y el Progreso Social)
CIDEP is een Salvadoraanse ngo, opgericht in 1989 en gespecialiseerd in onderwijs en vorming: alfabetisatie, technische en beroepsopleiding, sindicale vorming, opleiding van leerkrachten, uitwerking, begeleiding, beheer en begeleiding van onderwijsprogramma’s, onderzoek, sensibilisering en lobbywerk rond dit domein.

Ontstaan tijdens de burgeroorlog, startte CIDEP haar werking vanuit de basisorganisaties in de door de guerrilla gecontroleerde gebieden. Een belangrijke bekommernis in al de activiteiten is de mobilisatie van de betrokkenen om de overheid voor haar verantwoordelijkheid te plaatsen.


 
 

Acties en projecten in El Salvador

 

Partners in El Salvador