[Voor de kwijtschelding van de schuld]

Wereldwijd

13 maart 2007

Voor de kwijtschelding van de schuld

De GMD, Le Groupe Mozambicain sur la Dette, doet voortdurend aan lobbywerk met de bedoeling de schuldenlast van Mozambique tot een zo laag niveau te herleiden, liefst zelfs kwijt te schelden. De organisatie is een netwerk van organisaties, vakbonden, kerken, ngo’s en vooraanstaande Mozambikanen die streeft naar meer overleg met de regeringsverantwoordelijken.

De GMD, of Mozambikaanse Groep inzake Schuld, is een netwerk van organisaties, vakbonden, kerken, ngo’s en vooraanstaande Mozambikanen die actief lobbyen om de schuld kwijt te schelden en om de voorwaarden die werden opgelegd door internationale, financile instanties (het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank) in vraag te stellen.

In Mozambique tracht de GMD het parlement en de bevolking te betrekken in het debat over het Nationaal Actieprogramma voor de Vermindering van de Absolute Armoede (Poverty Reduction Strategy Papers voor de Wereldbank) en over de opgelegde voorwaarden voor het toekennen van nieuwe leningen. De GMD ontwikkelt kwaliteitsonderzoeken, verspreidt informatie en mobiliseert mensen in de provincies. Doel:
- meer overleg met de regeringsverantwoordelijken

De GMD wordt door allen geprezen voor haar betrouwbaarheid en de deugdelijkheid van haar geleverd werk en mocht daarom in 2004 lid worden van het Comit voor Observatie van de Armoede, opgericht door de Mozambikaanse regering.

 
 

Acties en projecten in Mozambique

 

Partners in Mozambique