[Voor een plattelandsbeweging in Mozambique - UNAC]

Wereldwijd

18 oktober 2004

Voor een plattelandsbeweging in Mozambique - UNAC

De Mozambikaanse bevolking bestaat voor twee derden uit landbouwers, vissers, groentetelers, veehouders en plattelandsarbeiders.

De UNAC, de Unie van de Mozambikaanse Landbouwers, is een Afrikaans lid van de Via Campesina. Ze helpt enerzijds de lokale verenigingen van landbouwers om zich te structureren en eigen projecten te realiseren. Anderzijds wil de UNAC de verenigingen samenbrengen in een echte beweging die de waardigheid van de landbouwers zou bevorderen en die hun visie en belangen zou verdedigen als volwaardige burgers van de Mozambikaanse maatschappij. Dit is de missie die de UNAC in de volgende vier jaar wil volbrengen.

Verschillende Oxfams zijn actief in Mozambique en geven hun steun aan de UNAC. Acties:
- het ondersteunen van de pedagogische participatie
- de identificatie van de problemen waarmee de lokale unies te kampen hebben
- het uittekenen van meer autonome projecten
- het aansporen van communicatie en uitwisseling van kennis tussen landbouwers
- het ontwikkelen van eigen verdedigingsacties
- onderzoek over nationale politiek (investeringen, krediet, handel, landbouw van voedingsgewassen,... )
- het ontwikkelen van netwerken op regionaal en internationaal vlak
- het bouwen van allianties

 
 

Acties en projecten in Mozambique

 

Partners in Mozambique