[Zochrot: erkenning van het verleden als basis voor vrede ]

Wereldwijd

8 juni 2009

Zochrot: erkenning van het verleden als basis voor vrede

Zochrot (‘zich herinneren’ in het Hebreeuws) is een Israëlische ngo die in 2002 werd opgericht door een groep Israëlische studenten, activisten en leraren die streefden naar een grotere publieke erkenning van de Nakba (‘catastrofe’ in het Arabisch) in Israël.

In 1948, bij de oprichting van de staat Israël, werden honderdduizenden Palestijnen van hun land verdreven, de ‘Nakba’. Dit feit wordt nauwelijks erkend door Israël. De zionistische geschiedschrijving zit verankerd in het collectieve geheugen en drukt een zware stempel op het Israëlische culturele leven. Maar de zware prijs die het Palestijnse volk moest betalen voor de oprichting van de Isralische staat (verdrijving, vernietiging van hun dorpen en de aanslepende lijdensweg van de Palestijnse vluchtelingen) krijgt nauwelijks aandacht of publieke erkenning.

Informeren en sensibiliseren
De hoofdactiviteit van Zochrot is het informeren van Israëlische burgers over de Nakba, om zo Israëli’s en Palestijnen samen te brengen rond hun gezamenlijke pijnlijke geschiedenis. Op basis van die wederzijdse erkenning wil Zochrot dialoog en debat aanmoedigen.

De organisatie is ervan overtuigd dat een ondubbelzinnige erkenning van het verleden de eerste stap is in een proces waarbij Israël haar verantwoordelijkheden moet opnemen voor de gevolgen van haar daden. Dit proces moet uitmonden in gelijke rechten voor alle burgers van Israël en Palestina en een erkenning van het recht op terugkeer voor Palestijnse vluchtelingen.

Activiteiten
In eerste instantie organiseerde Zochrot rondleidingen in Israël, op de plaatsen waar de Palestijnse dorpen lagen die in ’48 vernield werden en waarvan de bewoners verjaagd werden. Zochrot markeert deze plekken met naambordjes. Tijdens de rondleidingen leren de deelnemers over de geschiedenis van de dorpen voor, tijdens en na de Nakba en krijgen ze getuigenissen te horen van verdreven Palestijnse bewoners. Voor elke rondleiding stelt Zochrot boekjes samen met informatie over het verdwenen dorp, verhalen, foto’s, kaarten en archiefmateriaal.

Zochrot heeft eveneens het ‘Naqba Learning center’ opgericht, in het centrum van Tel-Aviv. Dat herbergt een grote verzameling boeken en beeldmateriaal en wordt ook gebruikt voor lezingen, tentoonstellingen en filmvoorstellingen. Verder organiseert Zochrot workshops en seminaries rond de Nakba, werkt de organisatie met leraars en scholen om educatief materiaal rond de Nakba te creëren en pleit het om de geschiedenis van de Nakba te integreren in het Israëlische schoolprogramma.

Ten slotte werkt Zochrot samen met de Palestijnse ngo Badil, binnen een werkgroep die zich bezint over de implementatiemogelijkheden van het ‘recht op terugkeer’ voor Palestijnse vluchtelingen. De organisatie stelt eveneens een database ter beschikking op het internet met kaarten en interactieve informatie over de Nakba.

Zochrot is een partnerorganisatie van Oxfam-Solidariteit sinds 2003. Oxfam-Solidariteit steunt het bewustmakingsprogramma van de Isralische publiek over de Nakba en de oorsprong van het Palestijnse vluchtelingenprobleem.

Meer weten? Kijk op de website van Zochrot

 
 

Acties en projecten in bezet Palestijns gebied

 

Partners in bezet Palestijns gebied