Bezet Palestijns gebied en Israël

Het Israëlisch-Palestijns conflict en de strijd voor de controle over land en bijhorende natuurlijke rijkdommen slepen al meer dan 60 jaar aan. Sinds de oprichting van de Hebreeuwse staat in 1948 zijn er al drie oorlogen uitgevochten tussen Israël en de Arabische wereld, en braken er twee volksopstanden (intifada's) uit. De talloze kleinschalige opflakkeringen van geweld zijn dan nog niet meegerekend. Tienduizenden Palestijnen en Israëli’s kwamen bij dit conflict om. Meer dan een miljoen mensen zijn uit hun woonplaats verdreven.

 • In het dorp Khan Al Ahmar woont een van de 20 gemeenschappen van Palestijnse bedoeïenen die dreigen verdreven te worden. De toegang tot het dorp is langs alle kanten afgesloten, door de omringende kolonies en door een autoweg die Jeruzalem verbindt met de Dode Zee. 

  Eid Abu Hamis legt uit welke ingrijpende gevolgen de confiscatie van gronden heeft op de voedselvoorziening: “De dorpsbewoners kunnen geen tarwe, kikkererwten, gerst en linzen meer telen en hebben een groot deel van hun vee moeten verkopen. Nu overleven ze van 40 schapen en geiten en een enkele kameel.”
  (foto: Simon Rawles/Oxfam)

  Lees meer over
  Bezet Palestijns gebied en Israël
  Rampen en conflicten
 • HWC & UHWC

  Nibal (hier met haar zoontje Karam van 4 maanden) volgt een opleiding voor vrouwen van het mobiel ziekenhuis van HWC in Beit Ula, Westelijke Jordaanoever. “Het was een uitstekende les! Het is de derde keer dat ik kom en het heeft me bijvoorbeeld geholpen voor de gezinsplanning. Ik heb zo kunnen wachten tussen de geboortes van mijn eerste en mijn tweede kind. Ik ga deze methode blijven toepassen.”

  Lees meer over
  Bezet Palestijns gebied en Israël
  Gezondheidszorg en toegang tot medicijnen
  HWC en UHWC
 • HWC & UHWC

  Het ‘Al-Awda’-ziekenhuis van HWC is het tweede grootste gezondheidscentrum in de Gazastrook. Het is het belangrijkste centrum voor verloskunde en gynaecologie. Het ziekenhuis speelt ook een essentiële rol voor de verzorging van gewonden tijdens conflicten. Aan de zwakste patiënten worden tarieven toegekend die 30 tot 100 % lager zijn. Dit kleine meisje is net geboren. Het is het zesde kindje van Iman (26) en heeft nog geen naam gekregen.

  Lees meer over
  Bezet Palestijns gebied en Israël
  Gezondheidszorg en toegang tot medicijnen
  HWC en UHWC
 • Tussen 1988 en 2013 vaardigden de Israëlische auroriteiten afbraakbevelen uit voor 12.750 Palestijnse gebouwen in Zone C en hebben ze er ongeveer 2.470 afgebroken.

 • Het aantal Israëlische kolonisten is op ruim 10 jaar tijd meer dan verdubbeld: van 262.500 in 1993 tot meer dan 520.000 op de hele Westelijke Jordaanoever.

De uitdagingen in Bezet Palestijns gebied en Israel

Israël bezet de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook sinds 1967. De internationale gemeenschap veroordeelt die bezetting. Want ze veroorzaakt een steeds grotere politieke en sociale versnippering, een sterke afhankelijkheid van internationale hulp en een diepgewortelde armoede bij de Palestijnen.

De Israëlische bezetting, dat is:

 • de blokkade van de Gaza-strook
 • een scheidingsmuur met Israël van 700 km lang
 • 532 Israëlische militaire controleposten op de Westelijke Jordaanoever
 • Israëlische nederzettingen voor niet minder dan 556.000 Israëlische kolonisten op de Westelijke Jordaanoever

De bezetting van Palestina beperkt de bewegingsvrijheid sterk, en dat heeft een zware impact op het leven van de Palestijnen en op hun economie.

Israëlische blokkade treft 1,8 miljoen inwoners van de Gaza-strook

De Israëlische blokkade van de Gaza-strook duurt nu al 8 jaar. De blokkade treft 1,8 miljoen Palestijnen en heeft de economie verwoest. Gaza heeft een werkloosheidsgraad van 40%. De export is er gedaald tot minder dan 3% van het volume dat voor de blokkade werd verhandeld. 80% van de inwoners van Gaza is afhankelijk van internationale hulp.

Het is bijna onmogelijk om de Gaza-strook buiten te raken als je er woont, zelfs niet om familie te bezoeken op de Westelijke Jordaanoever. Het leven onder de blokkade zorgt voor enorme stress. En 3 militaire operaties van Israël hebben bovendien trauma’s veroorzaakt de laatste 6 jaar. Dat alles maakt dat ongeveer 300.000 Palestijnse jongeren dringend psychosociale ondersteuning nodig hebben.

61% van de Westelijke Jordaanoever is verboden voor Palestijnen

Meer dan 60% van de Westelijke Jordaanoever (ofwel: het gebied dat bekend staat als zone C) staat onder volledige controle  van Israël. De Palestijnen die hier wonen, kunnen niet meer bij hun eigen grond. De Israëlische autoriteiten weigeren meer dan 98 % van de bouwaanvragen voor huizen, waterputten of stallen in zone C.

Wanneer mensen beslissen om toch te bouwen, zonder bouwvergunning, lopen ze het risico dat de Israëlische autoriteiten hun eigendom afbreken. Sinds begin 2016 zijn al meer dan 293 Palestijnse woningen en andere gebouwen, zoals serres of stallen, vernield. 400 Palestijnen werden gedwongen om hun huis te verlaten door de vernielingen. Over heel 2015 werden 447 woningen afgebroken.

Israëlische nederzettingen zijn illegaal, zegt internationaal recht

Het aantal Israëlische nederzettingen in Zone C blijft stijgen, ook al beschouwt de internationale gemeenschap de nederzettingen als een schending van het internationaal recht en een obstakel voor vrede.

Oxfam werkt ter plaatse. We zien dat de kolonies een nefaste impact hebben op de levensomstandigheden van Palestijnse ondernemers, boeren en herdersgemeenschappen. De nederzettingen zijn een belangrijke oorzaak van armoede in Palestina en een teken van de systematisch ontkenning van de rechten van de Palestijnen. We werken elke dag om mee een oplossing te vinden voor deze problemen.

Meer info : Oxfam’s positie inzake het Israëlisch-Palestijns conflict

Wat doet Oxfam in bezet Palestijns gebied en Israël?

In bezet Palestijns gebied spitst Oxfam haar werking toe op vier domeinen: economische gerechtigheid, sociale basisdiensten, genderrechtvaardigheid en rechten in crisissituaties.

Geografisch gezien werken we vooral met de gemeenschappen op de Westelijke Jordaanoever, die geconfronteerd worden met de Muur, een beperkte bewegingsvrijheid en een toenemend aantal Israëlische nederzettingen. In Gaza werken we met de armste stedelijke en landelijke gemeenschappen. Onze activiteiten richten zich ook op de bufferzone. Dat is een strook land waar het verboden is te komen, maar waar de meeste landbouwgronden van Gaza liggen.

Bestaansmiddelen en sociale basisvoorzieningen

We willen ervoor zorgen dat vrouwen en mannen in bezet Palestijns gebied aanspraak kunnen maken op duurzame bestaansmiddelen en dat een duurzame ontwikkeling effectief mogelijk is. We werken samen met partners en bondgenoten om de beperkingen te beëindigen die de economische ontwikkeling afremmen: de Israëlische bezetting, onteigeningen, het beperkt verkeer van personen, goederen en kapitaal. Oxfam wil de bestaansmiddelen verbeteren van de kleine en middelgrote landbouwers en herdersgemeenschappen. Zo kunnen we een waardig en stabiel inkomen verzekeren voor kleine boeren, en vooral voor vrouwen.

Gezondheidszorg en onderwijs

Oxfam streeft ernaar dat alle Palestijnen toegang hebben tot een kwaliteitsvolle diensten. Daarbij gaat extra aandacht naar de meest kwetsbare groepen, zoals vrouwen en meisjes. Oxfam promoot een universeel, betaalbaar en kwaliteitsvol systeem van gezondheidszorg en onderwijs. Zolang een Palestijnse staat uitblijft, is het aan de bezettende macht om zo'n systeem te garanderen. Daarom vergroten we de capaciteit van sociale organisaties, zodat ze deze dienstverlening via lobbywerk kunnen afdwingen bij de autoriteiten.

Hulpverlening

Samen met andere internationale organisaties ondersteunen we de eisen van het Israëlische en Palestijnse middenveld ten aanzien van hun autoriteiten. Samen met de Palestijnse en internationale actoren zetten we ons in voor een efficiëntere hulpverlening voor sociale basisvoorzieningen.

Gendergelijkheid

Oxfam ondersteunt inspanningen om burgers bewuster te maken van diversiteit en om de gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen te verbeteren. Wij ijveren voor een verandering van houding én van praktijken bij mannen en vrouwen om tot meer gendergelijkheid te komen. We zetten mannen, vrouwen en jongeren ertoe aan om gendergebonden stereotypes in vraag te stellen, en zich te mengen in het debat over genderbeleid. We proberen ook de dialoog aan te knopen met seculaire en religieuze organisaties die openstaan voor dit debat.

Humanitaire actie gebaseerd op mensenrechten

Humanitair beleid moet inclusief zijn, en gebaseerd op de mensenrechten. Die overtuiging promoot Oxfam. In bezet Palestijns gebied werken we met verschillende partners, waarbij we ons concentreren op de watervoorziening en sanitaire installaties, bescherming, gezondheidszorg en betere bestaansmiddelen. Projecten die mogelijk zijn gemaakt dankzij de financiële steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.
 

Internationaal recht naleven

De ontwikkeling van bezet Palestijns gebied en van Israël ispas duurzaam wanneer er een einde komt aan de bezetting, aan de institutionele discriminatie en aan de permanente schendingen van de mensenrechten. Ondanks de internationale hulp is het onmogelijk om de levensomstandigheden van de plaatselijke bevolking te verbeteren zonder een drastische koerswijziging van het beleid. Samen met haar partners en andere niet-gouvernementele organisaties roept Oxfam alle betrokken partijen op om het internationaal recht na te leven.

Joodse immigranten

Hoewel de acties van Oxfam grotendeels gericht zijn op hulpverlening aan Palestijnen, bieden we ook hulp aan bepaalde groepen in de Israëlische samenleving, zoals joodse immigranten uit Ethiopië of jongeren. We veroordelen de lancering van raketten op steden en dorpen in het zuiden van Israël. Net als overal in de wereld gebruiken we onze middelen om burgers te helpen die dat het meest nodig hebben. In deze situatie zijn dat vooral Palestijnen.

De projecten van Oxfam in bezet Palestijns gebied krijgen financiële steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

    

In dit land werkt Oxfam aan de volgende thema's met deze partners: