Guatemala

Guatemala is met zijn rijkdom aan bodemschatten en biodiversiteit een van de Centraal-Amerikaanse landen met het grootste potentieel. Maar de ongelijkheid is groot en neemt zelfs nog toe. Alle macht en rijkdom zijn in handen van een kleine groep blanke mannen. De helft van de autochtone bevolking lijdt daardoor aan chronische ondervoeding. Er is discriminatie, waarvan de Indiaanse vrouwen het grootste slachtoffer zijn. De zwakste bevolkingsgroepen lijden bovendien het meest onder natuurrampen en droogte.