Laos

Laos staat voor een enorme uitdaging: de armoede verminderen en een eerlijke ontwikkeling garanderen voor haar ongeveer 6,2 miljoen inwoners. Een zware taak, want in Laos hant 1/5de van het budget af van internationale hulp. 70% van de bevolking werkt in de landbouw. Laos beschikt wel over belangrijke grondstoffen: mineralen, water en producten uit de bosbouw. De watervoorraden bevinden zich vooral in de zone van het Mekongbekken.

1,1 miljoen hectare land werd de voorbije 10 jaar in Laos verkocht of verhuurd. De beschikbare grond voor landbouw verkleint er in sneltempo.

23 dorpen in Hom en Kasi, Laos, worden met hulp van Oxfam beter voorbereid op aardbevingen en overstromingen. 

The work of Oxfam

In dit land werkt Oxfam aan de volgende thema's met deze partners: