Laos

Laos staat voor een enorme uitdaging: de armoede verminderen en een eerlijke ontwikkeling garanderen voor haar ongeveer 6,2 miljoen inwoners. Een zware taak, want in Laos hant 1/5de van het budget af van internationale hulp. 70% van de bevolking werkt in de landbouw. Laos beschikt wel over belangrijke grondstoffen: mineralen, water en producten uit de bosbouw. De watervoorraden bevinden zich vooral in de zone van het Mekongbekken.

In dit land werkt Oxfam aan de volgende thema's met deze partners: