Wereldbank-geld gaat naar foute projecten

02/04/2015

Investeringen van de Wereldbank leiden in ontwikkelingslanden tot landroof, geweld en conflict. Dat komt omdat de Wereldbank amper controle heeft op waar en hoe haar geld geïnvesteerd wordt.

Technische en financiële steun bieden aan ontwikkelingslanden: dat is het voornaamste doel van de Wereldbank, een instantie die verbonden is aan de Verenigde Naties. Maar een nieuw rapport van Oxfam toont aan dat de investeringen van de Wereldbank de plaatselijke bevolking niet altijd ten goede komt.

Armoede bestrijden?

36 miljard dollar aan investeringen van de International Finance Corporation (IFC, een deel van de Wereldbank) leidden tussen 2009 en 2013 tot landroof, geweld, schendingen van mensenrechten en moorden, verspreid over Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Allesbehalve armoedebestrijding, dus.

Ingewikkelde constructies

Hoe zijn die foute investeringen mogelijk? Het IFC heeft amper controle over waar en hoe haar geld geïnvesteerd wordt, want het spendeert dat geld via financiële tussenpersonen (bv. hedge funds en banken) en ingewikkelde constructies. Die investeren dan op hun beurt in infrastructuurprojecten: een dam in Guatemala, een elektriciteitscentrale in India, plantages voor rubber, suikerriet en palmolie in Cambodja, Laos (foto) en Honduras…

Topje van de ijsberg

De IFC-investeringen hebben geleid tot projecten die conflicten en menselijk lijden hebben veroorzaakt voor de plaatselijke bevolking. “De pijnlijke waarheid is dat IFC niet weet of haar investeringen mensen helpen of schaden”, zegt Xavier Declercq van Oxfam-Solidariteit. “En we vrezen dat dit nog maar het topje van de ijsberg is, want IFC maakt weinig informatie publiek beschikbaar.”

Grond afgepakt

“We willen dat de Wereldbank weet dat haar geld gebruikt om onze manier van leven te vernietigen”, vertelt een vertegenwoordiger van een lokale gemeenschap in het Oxfam-rapport. “Grote bedrijven hebben de gronden en bossen van onze gemeenschap afgepakt. Vindt de Wereldbank dat dit duurzame ontwikkeling is?”

Verantwoording afleggen

Oxfam dringt er op aan dat de IFC haar investeringsprogramma herziet. IFC moet zich beperken tot kleine, duurzame en socialere projecten, die mensen echt ten goede komen. De IFC moet daarbij volledige verantwoording afleggen voor de investeringen die ze tussenpersonen laat doen.

Thema: