Snakken naar engagement: het recht op voedsel vastleggen bij de klimaatverandering in zuidelijk Afrika

Dit rapport doet aanbevelingen over hoe we het tij van honger en voedselonzekerheid kunnen keren in zuidelijk Afrika. 

Voedselzekerheid in zuidelijk Afrika is sterk afhankelijk van landbouw op kleine schaal. In die sector nemen vrouwen de lead. Wanneer het gaat om voedselzekerheid, zijn kleine boeren zijn één van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen. Want vaak ontbreken de toegang en de middelen om genoeg voedsel te produceren of verwerven. 

De gevolgen van de klimaatverandering vergroten de kwetsbaarheid van kleine boeren in zuidelijk Afrika, en daardoor ook de voedselzekerheid van de hele regio. Landen moeten garanderen dat kleine boeren de juiste toegang en middelen hebben om genoeg voedsel te kweken voor henzelf, en uiteindelijk ook voor hun land. Als dat niet gebeurt, dan zal de klimaatverandering ervoor zorgen dat het recht op voedsel onbereikbaar wordt voor miljoenen mensen meer in zuidelijk Afrika. 

Wereldwijd wordt er vooruitgang geboekt in de strijd tegen honger. Maar in Afrika ten zuiden van de Sahara blijft meer dan 1 op de 4 mensen honger lijden. Dit cijfer is het hoogste van alle regio's ter wereld, en meer dan het dubbel van het wereldwijde gemiddelde (= 1 op de 9 mensen).

De klimaatverandering is niet de enige oorzaak van honger en voedselonzekerheid in zuidelijk Afrika. De klimaatverandering versterkt eerder de bestaande structurele, politieke en bestuurlijke problemen. 

Publicatiedatum: 
24/11/2014
Download (499.59 KB)