Geen toeval: Veerkracht en de ongelijke verdeling van risico's

Dit Oxfam-rapport over veerkracht roept overheden en hulporganisaties op om het beleid en de machten aan te pakken die aan de basis liggen van de klimaatverandering, de groeiende ongelijkheid en de kwetsbaarheid van mensen voor rampen. 

Belangrijke, externe risico's worden snel groter dan de pogingen om deze risico's te beperken.

Sinds 1970 is het aantal mensen dat te maken kreeg met overstromingen en wervelstormen (orkanen, tyfonen) verdubbeld. En het gaat niet enkel over rampen: 100 miljoen mensen zijn in armoede terechtgekomen enkel en alleen omdat ze moesten betalen voor gezondheidszorg. 

Veel van deze risico's worden actief afgeschoven op arme mensen. In het bijzonder vrouwen krijgen een zware last over zich heen, omwille van hun sociale, politieke en economische status. 

Als er op internationaal vlak een nieuwe nadruk komt te liggen op het opbouwen van veerkracht (resilience), is dat veelbelovend voor de armste vrouwen en mannen. Met zo'n aanpak zijn zij beter opgewassen tegen rampen, spanningen en onzekerheid, en kunnen ze het uiteindelijk opnieuw goed doen. 

Dat kan alleen als risico's op een meer eerlijke manier verdeeld worden, wereldwijd en tussen gemeenschappen. Dit vraagt een belangrijke verandering in de aanpak van armoedebestrijding, en een fundamentele wijziging in de ongelijkheid, want arme mensen worden veel meer blootgesteld aan risico's dan rijken. 

Publicatiedatum: 
21/05/2013
Download (784.67 KB)