Wat doet Oxfam in Mali?

Oxfam werkt samen met lokale organisaties om de armoede en kwetsbaarheid van de Malinese bevolking te verminderen. Onze aanpak is erop gericht om de landbouw, duurzame bestaansmiddelen en goed bestuur te promoten.

Dialoog

Daarom hechten we ook veel belang aan preventie, voorbereiding en beheer van risico’s op rampen. Om in de institutionele mechanismen verandering te brengen, stimuleren we de dialoog, onderhandelingen en samenwerking tussen het middenveld, de overheid, de privésector en internationale organisaties.

Duurzame methodes ondersteunen

Oxfam steunt basisorganisaties van kleine producenten zodat ze hun eigen projecten beter beheren en uitvoeren. We stimuleren het gebruik van duurzame, milieuvriendelijke methoden en helpen boeren om hun rechten beter te verdedigen. Door te onderhandelen over toegang tot de markt en door het beleid te invloeden op lokaal en nationaal vlak kunnen zij hun bestaansmiddelen uiteindelijk duurzamer maken en voedselzekerheid opbouwen.

Vrouwenorganisaties

Oxfam werkt ook met vrouwenorganisaties om verandering mogelijk te maken in de relatie tussen mannen en vrouwen. Het gaat erom de rechten, de rol en de positie van vrouwen in de plattelandsgemeenschappen te versterken. Door de technische en organisatorische capaciteiten van de vrouwenorganisaties te verbeteren, kunnen zij het economisch beleid en het landbouwbeleid mee beïnvloeden.

Een sterke gemeenschap kijkt toe op goed bestuur

Door de decentralisatie werd het beheer van basisvoorzieningen als water, gezondheidszorg en onderwijs in Mali toevertrouwd aan de gemeenschappen. Oxfam steunt deze gemeenschappen via basisorganisaties, zoals verenigingen van moeders, lokale overheden en politieke vertegenwoordigers. We verrijken hun technische en organisatiekennis. We zorgen ervoor dat ze over de juiste competenties beschikken om hun verantwoordelijkheden op te nemen. Samen met onze partners stimuleren we de lokale samenwerking, zodat de bevolking actief betrokken wordt bij het veranderingsproces.

Goedkope technologie

Tegelijkertijd zetten we onze acties voor beleidsbeïnvloeding voort. Want de overheid moet meer investeren in goede gezondheidszorg, toegang tot water en onderwijs. Dat betekent ook dat ze moet zorgen voor de middelen die lokale beheerders nodig hebben. Daarom stimuleren we bijvoorbeeld het gebruik van goedkope technologie, zoals waterpompen.

Noodhulp, humanitaire actie en conflictbeheersing 

Een groot deel van Mali ligt in de Sahelregio. Die is bijzonder kwetsbaar voor de klimaatverandering, natuurrampen, voedselcrises, conflicten en politieke onrust. Daarom betrekt Oxfam haar partners bij de preventie en een goede voorbereiding, om de risico’s zoveel mogelijk te beperken. Wanneer een crisis in de maak is, proberen we alle betrokkenen zo snel mogelijk te informeren en aan te sporen tot actie. Daarom dringen we aan dat de overheid een efficiënt alarmsysteem voorziet. 

Lange termijn

Als er een ramp plaatsvindt en de overheid en andere betrokkenen de crisis niet op een passende wijze behandelen, bieden we direct en in de mate van het mogelijke hulp, samen met onze partners. Als het nodig is, mobiliseren we de internationale gemeenschap om gepast te reageren op de humanitaire crisis. Oxfam benadrukt dat er programma’s op lange termijn ontwikkeld moeten worden om structurele problemen aan te pakken.

De projecten van Oxfam in Mali krijgen financiële steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, de provincie Antwerpen en de provincie Vlaams-Brabant.

     Afbeeldingsresultaat voor provincie vlaams brabant