Wat doet Oxfam voor actief burgerschap?

Oxfam wil dat lokale gemeenschappen, vrouwen, mannen en jongeren in het centrum van de verandering staan. Door middel van dialoog met regeringen en bedrijven, maar ook door de druk die ze op hen kunnen uitoefenen.

Een beweging voor verandering

Burgers moeten hun recht op bestaansmiddelen en waardig werk kunnen opeisen. Daarom engageert Oxfam zich ervoor dat ze gerespecteerde en volwaardige leden van hun maatschappij en economie kunnen worden.

Om dit te realiseren werken we samen met lokale gemeenschappen en lobbyen we bij nationale regeringen om verandering te brengen. We voeren campagne op mondiaal niveau, zodat politici van rijke landen niet langer de armoede in stand houden en creëren. We ondersteunen innoverende manieren om een beweging voor verandering op te richten, zowel in het Noorden als in het Zuiden.

We zijn ervan overtuigd dat mensen in armoede die hun stem laten horen een onvoorwaardelijke bron van hoop vormen. Hoop op echte verandering en een volwaardiger leven. We werken daarom samen met lokale gemeenschappen voor al onze programma’s. Daarbij streven we naar verandering en zorgen we voor humanitaire hulp. We zorgen er altijd voor dat mensen hun fundamentele rechten kunnen opeisen op het vlak van veiligheid, duurzame bestaansmiddelen en basisdiensten voor gezondheid en onderwijs.

Als vrouwen zelf kunnen beslissen, kunnen ze zich beter verzetten tegen geweld en misbruik. De zelfstandigheid van vrouwen is één van de basisprincipes van humanitaire ontwikkeling. We geven dan ook volop prioriteit aan de steun van vrouwen en meisjes, zodat hun rol in de samenleving en economie correct gewaardeerd en erkend wordt.

Strijd voor volwaardig werk

Oxfam-Solidariteit werkt in Zuidoost-Azië samen met lokale organisaties om het recht op volwaardig werk te promoten. In Vietnam bijvoorbeeld zet Oxfam zich in om de vaardigheden van migrantenarbeiders te versterken. Ze kunnen betere levens- en werkomstandigheden opeisen, omdat ze toegang krijgen tot juridische informatie en geholpen worden om een netwerk van contactpersonen op te richten.

In Cambodja zetten onze partners (onafhankelijke vakbonden) zich in om de rechten van talloze werknemers te verdedigen in de textielsector, het toerisme en openbare diensten. De vakbonden oefenen druk uit op de werkgevers om de nationale wetgeving te doen respecteren. Ze pleiten bij de autoriteiten voor een betere sociale bescherming.

Vorming en sensibilisering bij ons

Oxfam hecht veel belang aan vorming over ontwikkeling in het Noorden. Die verandert het gedrag van mensen, waardoor ze meehelpen aan een meer solidaire wereld. Zo toont het Oxfam-inleefatelier Mondiapolis de problematiek van massaconsumptie, mondialisering en het verborgen gezicht van de grote merken. Met een virtuele reis door Cambodja zorgt Mondiapolis ervoor dat zowel jongeren als volwassenen kennis maken met de mannen en vrouwen die in slechte werkomstandigheden in fabrieken moeten werken. Deze verborgen wereld staat in schril contrast met het imago van het product dat we hier kopen.

Ook de campagne Behind The Brands toont aan hoe Oxfam bij ons aan sensibilisering doet. Met deze campagne kunnen consumenten bedrijven ter verantwoording roepen. Oxfam analyseerde het landbouwbeleid en de toeleveringsketens van 10 grote voedingsbedrijven en drankproducenten. Deze bedrijven negeren de rechten van duizenden mensen die voor hun grondstoffen zorgen. Met een petitie en boodschappen op de socialmedia-pagina's van grote bedrijven roepen de consumenten hen op om transparanter te werk te gaan, en onrecht te elimineren in hun volledige toeleveringsketen.

Regeringen moeten er op hun beurt voor zorgen dat bedrijven de rechten van burgers niet schenden. Burgers moeten ook toegang krijgen tot doeltreffende juridische instrumenten. Regeringen moeten een nieuw mondiaal beleid oprichten om voedselcrisissen te voorkomen. Ze moeten zorgen voor een rechtvaardigere verdeling van schaarse grondstoffen. Eind oktober 2013 lanceerde Behind the Brands een petitie, en die zorgde al voor een koerswijziging: Coca-Cola voerde een nultolerantie in voor landroof in zijn toeleveringsketen van suiker.

Jongeren in actie

Lokale jongerengroepen in België voeren met Oxfam actie voor een betere wereld. Ze zetten zich in voor rechtvaardigheid, een eerlijke verdeling van de natuurlijke grondstoffen op onze planeet en een wereldwijde economie die de ongelijkheid vermindert.