De visie van Oxfam

De visie van Oxfam is er een van een rechtvaardige wereld zonder armoede. Want alle mensen zijn het waard om op een gelijkwaardige manier te behandeld worden.

Oxfam België beoogt een wereld waarin alle mensen invloed hebben op de lokale en mondiale beslissingen waar ze de gevolgen van ondervinden. Zo willen we het huidig systeem dat ongelijkheid veroorzaakt structureel rechtvaardig maken. Vrouwen en meisjes staan centraal in onze strijd.

Via volgende 4 hoofdlijnen kunnen we onze doelstellingen behalen:

1. Een lokale verankering

Door onze verankering in België, met lokale en nationale aanwezigheid gedragen door een brede vrijwilligersbeweging, verhogen we onze slagkracht en legitimiteit.

2. Een duurzame en rechtvaardige handel

Via het uitvoeren en promoten van eerlijke en duurzame handel en het versterken van de circulaire en sociale economie bieden we producent en consument een concreet alternatief.

3. Ons politiek engagement

Door politieke en publieke beïnvloeding, bewustmaking en mobilisatie zijn we een kritische, stuwende kracht voor de beoogde verandering.

4. Onze humanitaire hulp

Via ontwikkelings- en humanitaire programma’s, voedselvoorziening en sociale bescherming binnen het Oxfam-netwerk bouwen we samen met lokale partners aan duurzame oplossingen voor een betere toekomst.