De visie van Oxfam

De visie van Oxfam is er een van een rechtvaardige wereld zonder armoede. Want alle mensen zijn het waard om op een gelijkwaardige manier te behandeld worden.

Ontwikkeling, dat is voor Oxfam in de eerste plaats een kwestie van rechten. We hebben allemaal rechten, en daar moeten we ten volle van kunnen genieten.

Wij gaan voor de volle 100% voor een wereld waarin mensen invloed hebben op de beslissingen die hun leven veranderen. Een wereld waarin we onze rechten voluit kunnen uitoefenen en waarin we onze verantwoordelijkheid kunnen opnemen. 

Oxfam doet er elke dag alles aan, samen met lokale partnerorganisaties, om de volgende 5 basisrechten waar te maken.

1. Iedereen heeft recht op duurzame bestaansmiddelen

Oxfam zet zich om ervoor te zorgen dat we allemaal, in arme en rijke landen, in de stad en op het platteland, waardig werk en een behoorlijk inkomen hebben. Miljoenen mensen in de wereld werken, maar zijn er veel toch in armoede. Ze moeten leven in mensonwaardige omstandigheden: met honger, slecht werk en geen of nauwelijks een dak boven hun hoofd.

Dat vinden we onrechtvaardig. Oxfam ondersteunt een duurzame lokale ontwikkeling en respect voor arbeidsrechten.

  • Bijvoorbeeld: in Cambodja helpt Oxfam-partner C.CAWDU arbeidsters in de textielsector. C.CAWDU geeft de textielarbeidsters info over hun rechten en brengt hen samen om waardig werk en inspraak te eisen. C.CAWDU zit aan tafel bij nationaal overleg over de wetgeving voor de textielarbeiders en ziet erop toe dat de wetgeving gerespecteerd en aangepast wordt.

2. Iedereen heeft recht op identiteit en diversiteit

Stel je eens voor dat iedereen dezelfde rechten heeft, elke dag, zonder onderscheid van kleur, overtuiging of geslacht. Dat is geen utopie: we geloven dat het kan. En we geven daarbij extra aandacht aan vrouwen. Samen met lokale partnerorganisaties verbetert Oxfam de positie van vrouwen en bestrijden we geweld tegen vrouwen.

  • Bijvoorbeeld: in Guatemala werkt Oxfam-partner Guatemalteco de Mujeres (GGM) hard om geweld tegen vrouwen tegen te gaan, op alle niveaus. Het GGM-onthaalcentrum in Guatemala-Stad biedt aan de vrouwelijke slachtoffers van geweld medische verzorging, psychologische opvang, sociale begeleiding en juridische ondersteuning.

Over geweld tegen vrouwen

3. Iedereen heeft recht op sociale basisdiensten

Water uit de kraan, gezondheidszorg krijgen bij de dokter of in het ziekenhuis en onderwijs volgen. Dat zou voor jou waarschijnlijk vanzelfsprekende dingen, maar voor miljoenen andere mensen niet.

Deze basisdiensten moeten betaalbaar en gemakkelijk beschikbaar zijn voor iedereen. Daar zet Oxfam zich voor in. De overheid moet zorgen voor deze diensten, niet de privésector. 

Over sociale bescherming

4. Iedereen heeft recht op leven en veiligheid

Niet iedereen heeft de luxe om te leven zonder schrik voor rampen of geweld. Bij rampen leveren Oxfam en lokale partnerorganisaties samen noodhulp aan getroffen mensen.

We werken ook samen met mensen om conflicten te voorkomen en er beter mee om te gaan. Want iedereen heeft recht op een leven in veiligheid. 

  • Bijvoorbeeld: kleine boeren in de bezette Palestijnse gebieden hebben het niet makkelijk. Ze hebben weinig of geen toegang tot grond, water en zaaigoed. En ze kunnen hun producten niet verkopen op de lokale markt, omdat Israël de doorgangen afsluit. Oxfam-partner UAWC, een unie van boerencomités, vergroot de overlevingskansen van de boerengemeenschappen. Ze helpen de boeren om meer en betere groenten/fruit kweken en hun producten beter commercialiseren.

Over rampen en conflicten

5. Iedereen heeft het recht om gehoord te worden

Jij hebt het recht om je toekomst mee te bepalen. Iedereen heeft dat recht. En we vinden dat elk volk het recht heeft om zich uit te drukken, zich te organiseren en een eigen economisch beleid te ontwikkelen.

  • Bijvoorbeeld: In Laos leeft 85% van de mensen van landbouw. Laos werkt volop aan modernisering en industrialisering. De overheid van Laos wil het land uit de VN-categorie van minst ontwikkelde landen. Oxfam-partner Lao Federation of Trade Unions (LFTU) steunt de nieuwe werknemers in de industriesector bij deze veranderingen, zodat ze zich kunnen organiseren en kunnen opkomen voor hun rechten.