Wie bestuurt Oxfam-Solidariteit?

Oxfam-Solidariteit wordt geleid door een raad van bestuur en een algemene vergadering.

Bekijk ons organigram

Wie zit er in de raad van bestuur?

De raad van bestuur heeft de eindverantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van Oxfam-Solidariteit. De raad van bestuur vertegenwoordigt Oxfam-Solidariteit in alle juridische en buitengerechtelijke kwesties. Alle bevoegdheden die niet uitdrukkelijk door de wet zijn voorbehouden aan de algemene vergadering zijn verantwoordelijkheden van de raad van bestuur.

Alle leden van de raad van bestuur:

 • Guido VAN HECKEN (Voorzitter)
 • Georges SPRIET (bestuurder)
 • Lucie VAN DEN BOSCH (bestuurder)
 • Liliane CORBESIER (bestuurder)
 • Tom MATTHIJS (bestuurder)
 • Karen VAN DEN BRANDE (bestuurder)
 • Manoëlla WILBAUT (bestuurder)
 • Marie-Claire VAN DE VELDE (bestuurder)
 • Sergi CORBALÁN (bestuurder)
 • Eva SMETS (waarnemer zonder stemrecht)

Voorzitter raad van bestuur: Guido Van Hecken

Guido Van Hecken is voorzitter van de raad van bestuur sinds september 2013. Hij heeft gewerkt voor het Europese Parlement en als kabinetschef voor Eddy Boutmans, voormalig staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking. Guido Van Hecken heeft zich ook sterk ingezet voor de strijd tegen apartheid in Zuid-Afrika.

“Ik ben het volledig eens met Oxfam over de essentie van ontwikkelingssamenwerking: partners in ontwikkelingslanden ondersteunen, om te strijden tegen de economische en sociale onrechtvaardigheid die aan de basis ligt van armoede, ongelijkheid en sociale uitsluiting. Om een duurzame economische, sociale en ecologische ontwikkeling te ondersteunen. Ik heb dan ook geen moment geaarzeld toen ik de vraag kreeg of ik me kandidaat wilde stellen voor het voorzitterschap van Oxfam-Solidariteit."

Algemeen directeur Oxfam-Solidariteit: Eva Smets

Eva Smets is sinds begin 2018 de algemeen directeur van Oxfam-Solidariteit. Ze heeft een Europese master in mensenrechten en democratisering behaald en een professioneel certificaat in internationaal humanitair recht en beleid en in ngo-management.

De voorbije 8 jaar werkte Eva Smets als uitvoerend directeur van Watchlist on Children and Armed Conflict in New York. Daarnaast heeft Eva Smets ervaring met advocacy en lobbying in Genève, Brussel, Londen en Washington voor de Verenigde Naties. Ook heeft ze 7 jaar ervaring in humanitaire lobbying in de Democratische Republiek Congo, Oeganda en Kenia voor ngo’s als Oxfam en CARE.

Eva Smets was ook vrijwilliger voor het goede doel: ze was projectsupervisor in een centrum voor kinderen van Unicef in Brazilië.

Wie zit er in de algemene vergadering van Oxfam-Solidariteit?

De algemene vergadering is de beslissende macht van de organisatie. De algemene vergadering beslist vooral over de goedkeuring van de rekeningen en de begrotingen, het lidmaatschap of het royement van een toegetreden of effectief lid alsook de benoeming van ereleden. De algemene vergadering van Oxfam-Solidariteit wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur. 

a) Effectieve leden

 • Werknemers (6): Bert DHONDT - Birgit VANHOUTTE - Fabio CIARROCCHI - Karim OLABI - Maggelien LAMBRECHTS - Eva SMETS

 • Mandatarissen (4): Erik VAN DEN BEGIN – Michel KERVYN - Pierre SANTACATTERINA – Thomas MELS

 • Actieve sympathisanten (38): Antonio DONAIRE - Bert DE WIT – Channah BENTEIN - Claudia GERAETS - Eric DAVID – Feyrouze OMRANI - Frank SCHWALBA-HOTH - Freek LAUWERS - Gert VAN HECKEN - Guido VAN HECKEN - Guy DI CESARE - Jean-Pierre GOOR - Joris RYCKEN – Julie VAN STEENKISTE – Karen VAN DEN BRANDE – Katleen SOTTIAUX – Krista VAN WEELDEN - Liliane CORBESIER - Lisa PARIDAEN - Lucie VAN DEN BOSCH – Manoëlla WILBAUT - Marcel ADLER – Marie-Claire VAN DE VELDE - Michel GILSON – Mieke THIERENS - Miet KUPPENS - Mirjam VAN BELLE - Olivette MIKOLAJCZAK - Pierre BOGAERTS - Pieter VERVAET - Sandra MOKRANE - Sarah DI CESARE – Sergi CORBALÁN - Stéphanie RYCKEN - Thomas VERCRUYSSE - Tine SOENS - Tom MATTHIJS - William STROBBE

 • Representatieve leden van andere organisaties (9): Anne PEETERS - Bénédicte FONTENEAU - Georges SPRIET - Guy POPPE - Hugues DUPRIEZ - Jacques BOURGAUX - Jeroen BEIRNAERT - Pierre GALAND - Rik COOLSAET

b) Toetredende leden

 • Toetredende leden (8): Adolfo CAMPBELL - André BOGAERT - Annelies MARICOU - Diane QUITTELIER - Erik VAN MELE - Hendrik LIETAER - Marc TOTTE - Rudi COEL

 • Erelid (1):  Stefaan DECLERCQ