Stop ongelijkheid, eis eerlijke belastingen

Overheden laten toe dat multinationals weinig belastingen betalen. Daardoor blijft de enorme ongelijkheid tussen de allerrijkste en de armste mensen bestaan. Vorig jaar is de rijkdom van alle miljardairs samen gestegen met €2 miljard per dag, een toename van 12% op één jaar tijd. Voor de armste helft van de wereldbevolking (3,8 miljard mensen) was het net omgekeerd. Hun gezamenlijke rijkdom daalde vorig jaar met meer dan €400 miljoen per dag, een daling van 11%.

Toch betalen superrijken en multinationals lagere belastingtarieven dan de voorbije decennia het geval was. De maatschappelijke en menselijke kost daarvan is enorm: kinderen zonder leerkrachten, ziekenhuizen zonder medicijnen. Openbare diensten zijn gebrekkig en mensen in armoede zijn daar de dupe van. Maar de rijke elite kan moeiteloos kwalitatieve privéziekenhuizen en privéscholen betalen.

We moeten onze economie omvormen zodat die universele gezondheidszorg, onderwijs en andere nodige openbare diensten voorziet voor iedereen. Om dat mogelijk te maken, moeten de rijkste mensen en bedrijven hun eerlijke deel aan belastingen betalen. Dat kan de kloof tussen arm en rijk dramatisch verkleinen.