Wie kan vrijwilliger worden?

Iedereen is welkom bij Oxfam. Er zijn bij Oxfam heel uiteenlopende taken voor vrijwilligers, zeker ook naar jouw zin. Is er een taak die jij graag zou doen? Neem dan contact op met de verantwoordelijke. Dan bekijken we samen of jouw en onze verwachtingen dezelfde zijn tijdens een onthaalgesprek.

Mag je vrijwilligerswerk doen bij Oxfam... 

... als je jonger bent dan 18 jaar?

Ben je jonger dan 15 jaar? Dan mag je vrijwilligerswerk doen tijdens eenmalige evenementen, zoals de Oxfam Trailwalker. In dat geval heb je een schriftelijke toelating van je ouders nodig. 

Ben je ouder dan 15? Dan kan je regelmatig aan de slag als vrijwilliger bij Oxfam. 

Ben je 16+? Dan kan je meedoen met een Oxfam-in-Actie-groep: een groep jongeren die net zo geëngageerd is als jij en die meedoet aan toffe acties en betogingen voor een betere wereld. 

...als je 65+ bent?

Op vrijwilligerswerk staat geen leeftijd, daar zijn we van overtuigd bij Oxfam-Solidariteit. We doen graag een beroep op jouw ervaring. Heb jij kennis opgebouwd tijdens je loopbaan en wil je die graag delen met anderen? Of heb je gewoon zin om nieuwe mensen te leren kennen? Neem dan gerust contact op.

Als je ouder bent dan 75 jaar, heb je dan een medisch attest nodig? Neen. Vroeger moest dat wel, voor de verzekering voor lichamelijke ongevallen. Maar met de huidige verzekering is een medisch attest niet langer nodig.

...als je werkzoekend of (brug)gepensioneerd (SWT'er) bent?

Iedereen die een uitkering ontvangt van de RVA (zelfs als bijpassing of aanvulling) moet het vrijwilligerswerk schriftelijk melden aan de RVA, via de uitbetalingsinstelling.

Deze procedure geldt voor

  • werkzoekenden
  • bruggepensioneerden (SWT)
  • werknemers in loopbaanonderbreking

...als je met pensioen bent?

Als je met pensioen bent, moet je geen toelating vragen om vrijwilligerswerk te doen. Je kan onmiddellijk aan de slag.

... als je je vrijwilligerswerk wil combineren met je leefloon?

Als je een leefloon krijgt van het OCMW, dan moet je melden dat je vrijwilligerswerk wil gaan doen aan de persoon bij het OCMW die jouw dossier beheert. 

...als je een uitkering van het ziekenfonds krijgt of arbeidsongeschikt bent?

Krijg je een uitkering van het ziekenfonds? Dan moet je voorag een schriftelijke aanvraag doen bij de adviserend geneesheer van jouw ziekenfonds. De adviserend geneesheer beoordeelt of jouw vrijwilligerswerk verenigbaar is met jouw algemene gezondheidstoestand.

Als de adviserend geneesheer oordeelt dat het vrijwilligerswerk verenigbaar is met jouw gezondheidstoestand, dan mag je vrijwilligerswerk verrichten. Is dat niet het geval, dan mag je geen vrijwilligerswerk doen.

... als je geen verblijfsvergunning hebt in België?

Sorry. Wij mogen jou niet aanvaarden als vrijwilliger als je geen geldige vergunning hebt om op Belgisch grondgebied te verblijven.

Bekijk de vacatures voor vrijwilligers