Krijg ik als vrijwilliger bij Oxfam een vergoeding?

Vrijwilligerswerk is onbezoldigd. Onze vrijwilligers krijgen reële onkostenvergoeding wanneer een vrijwilliger kosten maakt in het kader van een specifieke opdracht. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een tussenkomst te vragen in de kosten van woon-werkverkeer en voor vergoeding van de maaltijd, onder bepaalde voorwaarden.

Enkel in het kader van specifieke acties of opdrachten, zoals Fair Trains, wordt een forfaitaire vergoeding voorzien.