El Niño: 60 miljoen mensen bedreigd door honger

16/04/2016

El Niño en de klimaatverandering zorgen ervoor dat 60 miljoen mensen dit jaar meer honger hebben. Maar als we het klimaatakkoord van Parijs uitvoeren, kunnen we het tij keren.

Stop klimaatverandering, voorkom honger. Vraag wereldleiders om geld vrij te maken en klimaatslachtoffers te helpen.

Teken de petitie

Waar slaat El Niño toe?

El Niño is een wereldwijd weerfenomeen dat om de zoveel jaar terugkeert. Maar dit jaar slaat El Niño krachtiger toe dan ooit tevoren. El Niño treft veel boeren in ontwikkelingslanden; die zijn afhankelijk van de oogst voor hun inkomen en voor hun eigen eten.

Oxfam ontwikkelde een digitale kaart die de werldwijde impact van El Niño weergeeft. Klik op de kaart om te zien waar El Niño toeslaat en ontdek hoe Oxfam helpt.

 

Wereldwijde impact

 

El Niño en de klimaatverandering

De klimaatverandering is onweerlegbaar de oorzaak van deze superkrachtige El Niño. Voor klimaatslachtoffers over heel de wereld betekent El Niño:

  • meer regen;
  • meer overstromingen
  • of meer droogte,
  • maar vooral meer honger: 60 miljoen mensen zullen in 2016 meer honger hebben door mislukte oogsten.

In maart kondigde de SADC (de ontwikkelingsgemeenschap van Zuidelijk Afrika) een nieuwe periode van extreme droogte aan. Direct gelinkt aan El Niño. Zo’n 28-30 miljoen mensen hebben te kampen met voedseltekort en -onzekerheid in het zuiden van Afrika. Als er niet snel iets ondernomen wordt, kan dit aantal oplopen tot 49 miljoen.

Oxfam-activiste Ipaishe (zie foto bovenaan) uit Zimbabwe, die je misschien nog kent uit dit klimaatfilmpje, tracht het tij in haar regio te doen keren door campagne te voeren voor meer irrigatiesystemen:

Het onvoorspelbare weer vraagt om aanpassing. Daar hebben we hulp voor nodig. Vooral toegang tot zuiver water is belangrijk. Zo kunnen we ons beter weren tegen ziektes als malaria en cholera die zich via onzuiver water verspreiden.

De oplossing: pas het klimaatakkoord van Parijs toe

Het is belangrijk dat we onze uitstoot van broeikasgassen wereldwijd verlagen. Want veel mensen zijn nu al het slachtoffer van de klimaatverandering, en die maakt fenomenen zoals El Niño extremer.

Wat met de slachtoffers van El Niño en andere klimaatrampen?

Een wereldwijde oplossing is voorhanden: in het klimaatakkoord van Parijs staat dat er meer geld moet komen voor klimaatadaptatie. Met andere woorden: rijke, vervuilende landen hebben beloofd om geld te storten in het Klimaatfonds, waardoor armere landen zich kunnen aanpassen aan de klimaatverandering.

Wat doet België voor het Parijse klimaatakkoord?

Waar het geld voor het Klimaatfonds vandaan moet komen, staat nergens op papier. België heeft beloofd om 50 miljoen euro per jaar vrij te maken, tot 2020. Dat komt neer op nog geen 5 euro per Belg. Een stuk lager dan pakweg Frankrijk dat 75 euro per persoon bijdraagt. Ook Zweden, Groot-Brittannië en Duitsland doen meer dan België.

Welke koers België voor het verlagen van onze uitstoot van broeikasgassen kiest na 2020 ligt nog niet vast. Verschillende Belgische ngos stuurden daarom 6 aanbevelingen naar onze Belgische en Europese beslissers.  Klimaatexperte Brigitte Gloire benadrukt dat een vermindering van de Europese uitstoot met minstens 40% niet voldoende is om de opwarming van onze planeet te beperken tot 1,5°C. Wij zijn alvast benieuwd of onze regeringen de aanbevelingen in acht nemen.