Op weg naar fiscale rechtvaardigheid

De economische ongelijkheid wordt steeds extremer. De 1% rijksten op aarde bezitten nu meer dan de helft van de wereldwijde rijkdom, en dat terwijl meer dan 700 miljoen anderen nog altijd onder de armoedegrens leven.

Ons fiscaal systeem is onrechtvaardig en schiet tekort: het toont aan hoe wetten werken in het voordeel van een kleine minderheid.

Ontwikkelingslanden dragen hiervan de gevolgen. Geld wordt geparkeerd in belastingparadijzen, en ontwikkelingslanden lopen daardoor elk jaar 156 miljard euro aan belastinginkomsten mis. Geld dat geïnvesteerd zou kunnen worden in gezondheidszorg of onderwijs.

Deze fiscale onrechtvaardigheid is gelukkig niet onvermijdelijk. Moedige economische en politieke keuzes kunnen het tij keren en kunnen een eerlijk belastingsysteem creëren, dat het mogelijk maakt ongelijkheid te verminderen.
 

Publicatiedatum: 
20/04/2016
Download (3.46 MB)