schenken: steun Oxfam met een gift

Geef families een toekomst. Zoals in Congo, waar het heropstarten van landbouw in de Kivustreek van cruciaal belang is. Dankzij je gift kunnen onze partners zaden en materiaal aan families geven.
Schenk nu

Steun acties tegen ongelijkheid, zoals in Nicaragua waar vrouwen vechten voor hun rechten. Dankzij je steun kunnen ze zich groeperen, vormingen volgen en de strijd voor hun rechten vorm geven.
Schenk nu

Steun vrouwen die voor hun rechten opkomen, zoals textielarbeidsters in Laos die in slechte omstandigheden werken. Met jouw hulp kunnen ze hun stem laten horen en hun arbeidsomstandigheden verbeteren.
Schenk nu