Mondiapolis - Globalisering uitgediept

Globalisering uitgediept in woord en beeld NL

Boeken

Het mondiale uitzendkantoor 2015
Dirk Barrez en John Vandael 
Wereldwijd woedt de economische, ecologische én sociale crisis. De economische globalisering maakt veel landen rijker, maar de inkomensongelijkheid neemt in de meeste landen wel toe. Bedrijven jagen voortdurend op de goedkoopste en minst beschermde arbeid en internet bezorgt hen bovendien een virtuele mondiale fabriekshal. Als nooit tevoren kunnen ze het werk in stukjes hakken en uitbesteden in hun mondiale uitzendkantoor. Zo zakt bijna overal het aandeel van de lonen in de economie en staan werknemers op allerlei manieren onder druk.Gelukkig kan het ook beter en is de crisis een aansporing om een economie te bouwen die én sociaal is én ecologisch én democratisch.
Kapitaal in de 21e eeuw 2014
Thomas Piketty 
Dankzij de analyse van een groot aantal gegevens uit de laatste twee eeuwen en uit twintig landen, weet Piketty de fundamentele economische en sociale processen bloot te leggen. Hij toont aan dat de moderne economische groei en de spreiding van kennis ons in staat hebben gesteld om de ongelijkheid op apocalyptische schaal die Marx had voorspeld, te voorkomen. Maar de diepere structuur van kapitaal en ongelijkheid is er in wezen niet door verander. De belangrijkste oorzaak van de ongelijkheid is de tendens dat de opbrengst op kapitaal groter is dan de economische groei iets wat nu tot extreme ongelijkheid dreigt te leiden. Het wakkert de onvrede aan en ondermijnt democratische verworvenheden. Het is aan de politiek om die tendens in te tomen.
No time 2014
Naomi Klein 
No time' is een handboek om de planeet te redden. Het zet nauwgezet uiteen waarom het ongebreidelde kapitalisme de grote boosdoener is van klimaatverandering en welke fundamentele veranderingen nodig zijn. De Canadese schrijfster en activist Naomi Klein pleit voor een wereld die 'uitgaat van groei en vernieuwing en niet van overheersing en uitbuiting.'No logo 2000
Naomi Klein 
Deze bestseller is uitgegroeid tot de bijbel van antiglobalisten en Naomi Klein wordt gezien als het intellectuele boegbeeld van de beweging die zich verzet tegen de dominantie van het neoliberalisme. Terwijl we worden geconfronteerd met een volgende economische crisis, blijft haar analyse van onze kapitalistische bedrijfs- en merkenwereld accuraat en krachtig. No Logo is een met talloze feiten onderbouwde kritiek op neo-liberalisme, globalisering, massacultuur en uitbuiting. Maar het is óók een hartstochtelijk verhaal over mefnsen die zich inzetten voor democratie aan de basis, voor kleinschaligheid, cultuur en milieu, kortom, voor een samenleving waarin de mens centraal staat.
Eerlijke globalisering 2006
Joseph Stiglitz 
Stiglitz doet radicale voorstellen inzake schuldenverlichting van de armste landen, stelt een nieuw systeem van financiële reserves voor om internationale financiële instabiliteit te voorkomen en schetst een raamwerk waarbinnen milieuvervuiling als gevolg van de stijgende vraag naar energie kan worden tegengegaan. Ook betoogt hij dat ingrijpende hervormingen nodig zijn binnen de VN, IMF en Wereldbank zodat deze instituties toegerust zijn om actuele problemen aan te pakken. Bovenal zegt de auteur dat we onze manier van denken moeten veranderen. Ons handelen en denken moet zich niet langer beperken tot nationale belangen, we zullen bij steeds meer zaken over de grenzen moeten kijken.

Dossiers

Eerlijke Kleren 2015
Mo*
Lees het dossier
Duurzaam. Circulair. Fair Fashion. Aan modewoorden geen gebrek om de huidige trends op vlak van ecologisch en ethisch verantwoorde kleerkasten te beschrijven. In Bangladesh stort op 24 april 2013 stort een textielfabriek vol werkende arbeiders in. Is er sinds deze industriële ramp eigenlijk iets veranderd? Zijn de textielfabrieken in Bangladesh de enige plaatsen waar uitbuiting zo massaal voorkomt? Kan je als consument het verschil maken – en moet dat? Schuiven andere stakeholders de verantwoordelijkheid nog steeds door naar elkaar? En is duurzaam consumeren geen contradictio in terminis?
Vrijhandelsakkoorden 2015
De Wereld Morgen
Lees het dossier
TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership, is een handelsverdrag waarover de Europese Commissie sinds 2013, namens alle lidstaten van de EU, onderhandelt met de Verenigde Staten. Er komt echter heel wat kritiek op het handelsverdrag, dat nog goedgekeurd moet worden. De onderhandelingen hebben gebeuren in het grootse geheim en de toenemende liberalisering kan er toe leiden dat de vrijheid afneemt. Bovendien neemt in regio’s, zoals Latijns-Amerika, die niet betrokken zijn bij de onderhandelingen, het verzet tegen het akkoord alsmaar toe.
Verdreven en verlaten 2015
Mo*
Lees het dossier
Na #LuxLeaks en #SwissLeaks richt het International Consortium of Investigative Journalists nu zijn pijlen op de Wereldbank, de meest invloedrijke organisatie in internationale ontwikkeling. Het onderzoeksproject Verdreven & verlaten toont dat de Wereldbank haar eigen regels niet altijd volgt bij de hervestiging van personen die hebben en houden verloren door Wereldbankprojecten. De problematiek raakt miljoenen mensen wereldwijd. De onthullingen zijn ook van belang voor België. Ook al wordt ons land niet rechtstreeks getroffen door grote projecten gefinancieerd door de Wereldbank, er vloeit wel heel wat belastinggeld naar toe, en op bestuursniveau heeft België bij de instelling een flinke vinger in de pap.
Waardig werk: 3 jaar na Rana Plaza 2016
Glo.be
Lees het dossier
Drie jaar geleden, op 24 april 2013, stortte de textielfabriek Rana Plaza in Bangladesh als een kaartenhuisje in elkaar. Balans: 1138 doden en meer dan 2000 gewonden. Hoewel de dodelijkste ramp in een textielfabriek is Rana Plaza een symptoom van een verziekte textielindustrie die haar voeten veegt aan het fundamenteel recht op waardig werk. Sindsdien zijn de kledingketens en de consumenten iets bewuster van het mensenleed dat schuil gaat achter een goedkope T-shirt. In dit nummer gaat Glo.be dieper in op de veranderingen die sinds Rana Plaza hebben plaatsgevonden.
Natuurlijke rijkdommen 2016
11.11.11
Lees het dossier
De wereldwijde economische groei zorgt voor een permanente toename van de vraag naar grondstoffen. Het merendeel daarvan - olie, gas, metalen, enz. - zijn te vinden in ontwikkelingslanden.Maar ondanks deze bodemrijkdommen slagen deze landen er niet in duurzaam te ontwikkelen en de armoede terug te dringen. Integendeel, de bevolking draagt de negatieve gevolgen van de mijnbouwactiviteiten.

Videos

The corporation 2004 145 min.
Trailer 
Deze documentaire tracht een beeld te geven van de onderneming, via de recente geschiedenis tot de huidige tijd. De documentaire concentreert zich vooral op Noord-Amerikaanse bedrijven. Via onder meer interviews met bijvoorbeeld top-ondernemers, academici, historici en cultuurdeskundigen wordt ingegaan op de onderneming als sociaal acterend systeem, institutioneel kapitalisme, en het fenomeen van winst boven persoon.
We feed the world 2007 96 min.
Trailer Het hulpprogramma
We Feed the World ontrafelt het verhaal van ons voedsel, alvorens het in de schappen van de supermarkt belandt. De documentaire onderzoekt de marktmechanismen die ten grondslag liggen aan onze voedselindustrie en roept verschillende interessante vragen op. Waarom is strooizout bijvoorbeeld meer waard dan graan? En hoe kan het dat dagelijks 100.000 mensen omkomen van de honger terwijl er wereldwijd genoeg voedsel wordt geproduceerd voor 12 miljard mensen? Verscheidene betrokkenen - uiteenlopend van boeren, vrachtwagenchauffeurs, biologen, politici, producenten van genetisch gemodificeerde zaden en de CEO van 's werelds grootste levensmiddelenmultinational Nestlé - krijgen de ruimte.
Capitalism: a love story 2009 120 min.
Trailer 
Michael Moore neemt dit keer de globale financiële crisis onder de loep en de economie in de Verenigde Staten, nu Obama het roer heeft overgenomen van Bush. Daarnaast gaat de documentaire over de rampzalige invloed die de heerschappij van de grote bedrijven, en de onstilbare honger naar winst, heeft op het dagelijks leven van de gewone Amerikaan en andere burgers ter wereld.
Culture in Decline 2012 30 min.
Bekijk de ganse Documentaire 
Deze satirische voorstelling toont op een satirische doch ernstige manier hoe bepaalde culturele fenomenen vandaag de dag door onze maatschappij als normaal gezien worden. De kijker wordt gedwongen uit de doos van de normaliteit te stappen en onze maatschappelijke ontwikkelingen te bekijken zonder rekening te houden met de traditionale bagage. De thema’s die aan bod komen zijn onder andere politiek, economie, onderwijs, veiligheid, religie, media, werk, en technologie.
The story of stuff 2007 20 min.
Bezoek de officiële website
Deze documentaire geeft ons een blik op de oorsprong van de productie- consumptiepatronen en onthult de relaties tussen een groot aantal milieu – en sociale kwesties. In deze leerrijke video een oproep gelanceerd om samen een meer duurzame en rechtvaardigere wereld te creeëren.
Inequality for all 2014 90 min. 
Trailer 
Tijdens deze documentaire wordt de vooraanstaande Amerikaan Robert Reich gevolgd. Hij is een voormalig minister die onder president Bill Clinton diende. Tevens is hij een politieke econoom, schrijver, professor en politiek commentator. Hij werkte ook in dienst van de presidenten Ford en Carter. Hij probeert het bewustzijn van het Amerikaanse volk ten aanzien van de groeiende economische kloof te verhogen.
The Take 2004 87 min.
Trailer 
Argentinië is een spookland, een land dat door export van kapitaal aan de rand van de afgrond belandde. The Take is een verslag van Naomi Kleins en Avi Lewis' tocht langs door werknemers teruggevorderde fabrieken. Nadat het land bankroet ging, lieten veel werkgevers hun fabrieken leeg achter, omdat die niet meer rendabel zouden zijn. Op verschillende plekken in het land probeerden de werknemers gezamenlijk de productie weer op gang te brengen. Naomi Klein, bekend van haar bestseller No Logo, en Avi Lewis volgen de werknemers bij de moeizame wederopbouw.
The true cost 2015 92 min.
Trailer 
“Wie betaalt de prijs voor onze kleren?” is de tagline van The True Cost. Het is een verhaal over de kledij die we dragen, de mensen die ze maken en de impact die het heeft op onze wereld. The True Cost' opent onze ogen met een scherpe analyse van de impact die wegwerpmode heeft op mens, maatschappij en natuur.
Blood in the mobile 2010 82 min.
Trailer 
Voor de fabricage van mobiele telefoons worden mineralen uit Congo gebruikt. De opbrengst dient om de burgeroorlog mee te financieren. De Deense documentairemaker Frank Piasechi Poulsen voelt zich hier schuldig over. Nadat hij tevergeefs aanklopt bij Nokia, besluit hij af te reizen naar de ontoegankelijk Bisie-mijn, om met eigen ogen te zien wie er geld verdient aan het illegaal gewonnen kassiteriet.
Sweatshop deadly fashion 2015 68 min.
Trailer 
Wanneer jongeren Frida, Ludvig en Anniken dezelfde uren moeten kloppen als de naaisters in de fabrieken en in dezelfde omstandigheden moeten leven, beseffen ze dat er een prijs betaald wordt voor de kleren die ze in Noorwegen zonder nadenken kochten. Met de reeks wilden Kleven jongeren bewust maken van waaraan ze hun geld uitgeven.
Demain 2015 118 min.
Trailer 
“ Overal ter wereld bestaan er alternatieven ”. Wat als oplossingen tonen en een optimistisch verhaal brengen de beste manier is om de ecologische, economische en sociale crisis op te lossen? Cyril Dion en Mélanie Laurent vertrokken samen met een vierkoppig team naar tien verschillende landen om te begrijpen wat deze catastrofe uitgelokt heeft en vooral hoe ze vermeden kan worden. Ze ontmoeten pioniers die landbouw, energie, economie, democratie en opvoeding heruitvinden. Door deze positieve en concrete initiatieven samen te brengen, ontdekken ze hoe de wereld van morgen er uit zou kunnen zien...
La fin de la pauvreté 2008 48 min.
Trailer 
Alors qu'il y a tant de richesse dans le monde, pourquoi y-a-t-il encore tant de pauvreté ? C'est la question que pose ce documentaire. Des favelas d'Amérique Latine aux bidonvilles d'Afrique, des économistes de renom, des personnalités politiques et des acteurs sociaux révèlent comment les pays développés pillent la Planète. Ce film démontre comment, depuis cinq siècles, le Sud finance le Nord, d'abord à travers les conquêtes, puis ensuite par le biais de certaines institutions internationales, en appliquant certains modèles économiques et enfin, il souligne le rôle prédominant de Wall-Street.
The price we pay 2014 93 min.
Trailer Bezoek de officiële website
Deze documentaire licht het deksel van een vuil potje binnen de globale bedrijfseconomie: de massale belastingontduiking van grote multinationals waardoor regeringen triljoenen dollars aan inkomsten mislopen. Hij onderzoekt de historische oorsprong, hedendaagse realiteit, verstrekkende gevolgen én complexe morele bedenkingen gelinkt aan de ruimverspreide belastingontduiking, specifiek door de multinationals en de superrijken. Een levendige en onthutsend exposé over het flagrante morele failliet van modern kapitalisme.

Muziek

Farmerman Life
Collieman
Ecouter ENG 
Ode aan moestuinieren en korte keten, aanklacht grote voedselbedrijven
A rock star bucks a coffee shop
Neill Young
Ecouter ENG 
Anti Monsanto en Starbucks
Globalisation-The Pirate Song
---
Ecouter ENG 
Zeer ‘luchtige’ aanpak, maar goede boodschap