Hoe helpt Oxfam migranten in nood?

Migratie is een complex gegeven. Er zijn vluchtelingen, mensen die erkend worden als asielzoeker en ook economische migranten. Maar het gaat in de eerste plaats om mensen. Oxfam helpt hen zowel in eigen land als in binnen de Europese grenzen, bijvoorbeeld in Italië, Griekenland, de Balkan en natuurlijk België. Waar ze zich ook bevinden, we zorgen ervoor dat ze de nodige spullen en begeleiding krijgen.

Teken de petitie 

Eerste hulp bij aankomst in Europa

Griekenland en Italië zijn voor migranten de toegangspoorten tot Europa. Toen steeds meer mensen koers zetten naar Europa  in 2015, begon Oxfam in Griekenland met grootschalige acties om hen hulp aan te bieden. We zorgen voor water en eten, sanitair, dekens, kookgerei, zeep en andere nodige spullen. Verder geven we juridisch advies, zodat ze beter op de hoogte zijn van hun rechten. In Italië voorzien we eten, kleren en hygiënekits voor mensen die net aangekomen zijn vanuit Libië. Om integratie op lange termijn te bevorderen, helpen we migranten om Italiaans te leren en onderdak te zoeken.

Mensen waardig opvangen in de Balkan

Toen de Balkanlanden in maart 2016 één voor één hun grenzen sloten, kwamen heel wat mensen voor lange tijd vast te zitten in onmenselijke omstandigheden. Oxfam greep in waar officiële instanties tekortschoten. Met de hulp van lokale partners in Servië en Macedonië delen we voedsel, warme kleren en hygiënekits uit aan kwetsbare migranten en asielzoekers. Daarnaast installeren we sanitaire voorzieningen en bieden we psychologische en juridische bijstand aan waar mogelijk. Zo helpen we mensen die in de officiële opvangcentra slapen én de mensen die buiten slapen.

Teken de petitie 

In Brussel

Heel wat migranten verblijven in de omgeving van het station Brussel-Noord en het Maximiliaanpark, vlak bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Tijdens de winter van 2017-2018 waren er grote spanningen in het park. De politie voerde er geregeld razzia’s uit, migranten werden geïntimideerd. Daarom hebben Oxfam en 6 ander organisaties samen een soort safe spot, een tijdelijke humanitaire zone, opgezet om transitmigranten in het Maximiliaanpark te helpen. Oxfam verdeelde er warme en propere kleding om migranten te helpen de barre winter door te komen.

In de landen van oorsprong

Tot op heden zijn meer dan 1 miljoen mensen aangekomen in Europa. Maar de overgrote meerderheid van de mensen die hun huis achterlieten, bleven in hun thuisland of in één van de buurlanden. Oxfam helpt zowel mensen op de vlucht als de gastgemeenschappen, want zij zijn vaak niet veel beter af. En dat doen we overal ter wereld, bijvoorbeeld in vluchtelingenkampen in Tanzania of de Democratische Republiek Congo.

Daarnaast is Oxfam actief in de 9 landen waar de meeste migranten vandaan komen.

  • We bieden er hulp aan mensen die getroffen werden door gewapende conflicten;
  • we werken er hard aan om extreme ongelijkheid en armoede te verminderen;
  • we helpen burgers op te komen voor hun rechten;
  • we pleiten ervoor dat de oorzaken van die gewapende conflicten aangepakt worden.

We vragen wereldwijd aandacht voor migranten

Oxfam wijst regeringen op hun plicht om de rechten en noden van vluchtelingen, intern ontheemden en migranten te respecteren. We roepen de Europese gemeenschap op om zich te engageren voor het welzijn van mensen op de vlucht. Want Europese landen zetten vooral in op beter beveiligde grenzen. Illegale migratie wordt afgeschilderd als een zware criminele daad. Die tendens zorgt er alleen maar voor dat mensen op de vluchtelingenroutes meer leed ondervinden en meer risico's lopen.

De internationale gemeenschap moet ook de diepere oorzaken van de migratiecrisis aanpakken: de gewapende conflicten in de wereld, de armoede, extreme ongelijkheid en de klimaatverandering.