Burkina Faso: evaluatierapport van empowermentversterking in Padéma en Cassou

In het rapport wordt het Oxfam-programma geëvalueerd waarmee Oxfam van 2014 tot 2016 in Burkina Faso empowerment wilde bevorderen in de landbouwgemeenschappen Padéma en Cassou. Uit het rapport blijkt dat lokale burgerorganisaties vandaag beter in staat zijn om op te komen voor hun rechten. 

Het rapport toont aan dat de lokale burgergroepen in Burkina Faso vandaag sterker geworden zijn in het beïnvloeden van de lokale politiek om zo hun landrechten te verzekeren. 

Landroof

Dankzij de samenwerking met onze lokale partners hebben de burgers meer zelfvertrouwen om het fenomeen van landroof tegengaan. Anderzijds kan het empowerment van de landbouwers in Burkina Faso nog versterkt worden door onder andere:

  • de capaciteiten van de lokale organisaties te verbeteren
  • een nog beter grondbeheer uit te werken
  • nog meer rekening te houden met de sociale rechten van kwetsbare groepen (jongeren en vrouwen)
 
Publicatiedatum: 
30/05/2018
Download (629.11 KB)
Partner: