Congo: evaluatierapport over de verbetering van de voedselzekerheid van kwetsbare bevolkingsgroepen

In deze studie wordt het Oxfam-project geëvalueerd waarmee Oxfam en haar partnerorganisaties tussen 2015 en 2018 de voedselzekerheid van kwetsbare bevolkingsgroepen in Congo probeerde te verbeteren. 

Zowel de partnerorganisaties als andere mensen waarmee Oxfam werkte in dit project in Congo zijn positief over het project, vooral over de participatie van begin tot einde. Ze gaven aan dat vanaf nu nieuwe landbouwpraktijken worden gebruikt en dat de sociale cohesie is vergroot. Door de aanleg van nieuwe wegen is ook de economische activiteit verbeterd.

Maar door de weersomstandigheden, de grootte van de bevolking en de beperkte duur van het project hebben Oxfam en haar partnerorganisaties geen blijvende voedselzekerheid kunnen veroorzaken.

De voedselzekerheid in Congo zou versterkt kunnen worden door:
-    in al onze activiteiten meer aandacht te geven aan gendergelijkheid, 
-    nog meer samen te werken met andere actoren, 
-    naast de noden ook de markt te analyseren. 
 

Publicatiedatum: 
01/03/2018
Download (502.24 KB)